Anläggningar ska kartläggas med enkät - föreningar välkomnas att delta

Idrottsföreningar, välkomna att delta i enkäten som är en del av anläggningsutredningen som pågår.

Söderhamns kommun arbetar för att möta nuvarande och framtida behov av anläggningar för idrott och motion. En enkät som nu skickas ut till idrottsföreningar ska ge en bild av läget. Välkomna att delta!

Söderhamns kommun genomför hösten 2023 en anläggningsutredning enligt de ambitioner om anläggningar som finns i det idrottspolitska programmet. Där anges att målet är att hela kommunen ha god tillgång till och optimalt nyttjande av idrottsanläggningar och mötesplatser.

Idrottsföreningar bjuds därför in att svara på en enkät för att få ett nuläge för både kommunala och föreningsdrivna anläggningar. Enkäten är till öppen till 29/10.

Enkäten kommer att skickas ut till alla föreningar som finns registrerade i Rbok.

Välkommen att delta, alla svar behövs!

Till enkät: Enkät anläggningsutredning Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.
Läs mer: Idrottspolitiskt program Söderhamns kommun

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023