Idrottspolitiskt program

Pojke åker skidor

Söderhamns kommun tar fram ett idrottspolitiskt program för att stötta och värna folkhälsan på lång sikt.

Vad vill vi med idrotten? Söderhamns kommun har med hjälp av civilsamhälle och näringsliv arbetat fram ett idrottspolitiskt program (2023-2027) som på lång sikt ska stötta och värna idrott och folkhälsa.

Det idrottspolitiska programmet ska ge stöd och vägledning, samt vara en stöttepelare för arbetet med idrott och folkhälsa i ett långsiktigt perspektiv. Det ska också skapa samverkan mellan kommunorganisationen, idrottsföreningar, näringsliv och skola gällande idrott och ge effekter i form av ökad folkhälsa.

Det idrottspolitiska programmet ger en tydlighet för kommunens arbete med idrott och folkhälsa och hjälper till att utröna vilka utvecklingsområden som ska prioriteras under programperioden.

Det idrottspolitiska programmet antogs i april 2023 och gäller fram till och med 2027.

Se mer: Idrottspolitiskt program Söderhamns kommun 2023-2027 (PDF) Pdf, 322.5 kB.

Det idrottspoliska programmet togs fram i samarbete med idrottsrörelsens stödorganisation RF-SISU Gävleborg. Även en en referensgrupp med politiker från samtliga partier i sektor Samhällsservice bidrog, liksom civilsamhälle och föreningsliv.

Söderhamns kommun genomför hösten 2023 en anläggningsutredning enligt de ambitioner om anläggningar som finns i det idrottspolitska programmet. Målet är att i hela kommunen ha god tillgång till och optimalt nyttjande av idrottsanläggningar och mötesplatser.

Enkät till föreningslivet

Föreningslivet bjuds in att svara på en enkät som ska ge ett nuläge för både kommunala och föreningsdrivna anläggningar.

Välkommen att delta i enkäten!

Till enkät: Anläggningsutredning Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2023