Idrottspolitiskt program

Pojke åker skidor

Söderhamns kommun tar fram ett idrottspolitiskt program för att stötta och värna folkhälsan på lång sikt.

Vad vill vi med idrotten? Söderhamns kommun tar nu med hjälp av civilsamhälle och näringsliv fram en plan som på lång sikt ska stötta och värna idrott och folkhälsa.

Söderhamns kommun arbetar under våren 2021 fram ett idrottspolitiskt program. Det idrottspolitiska programmet ska ge stöd och vägledning, samt vara en stöttepelare för arbetet med idrott och folkhälsa i ett långsiktigt perspektiv. Det ska också skapa samverkan mellan kommunorganisationen, idrottsföreningar, näringsliv och skola gällande idrott och ge effekter i form av ökad folkhälsa.

Till kommunens hjälp finns RF SISU Gävleborg som har fått i uppdrag att hjälpa till att leda processen.
RF SISU Gävleborg har god erfarenhet av liknande arbeten i andra kommuner och även ett stort nationellt nätverk.

En annan viktig del i arbetet är att ta in synpunkter och idéer från civilsamhälle och näringsliv. Arbetet med detta kommer att bedrivas på flera olika sätt i tillsammans med de olika målgrupperna, till exempel genom enkäter, dialogseminarium och fokusgrupper.

För stöd, vägledning och samverkan

Det idrottspolitiska programmet ska ge stöd och vägledning, samt vara en stöttepelare för arbetet med idrott och folkhälsa i ett långsiktigt perspektiv. Det ska också skapa samverkan mellan kommunorganisationen, idrottsföreningar, näringsliv och skola gällande idrott och ge effekter i form av ökad folkhälsa.

Ska gälla från 2022

Slutligen ska det ge en tydlighet för kommunens arbete med idrott och folkhälsa samt hjälpa till att utröna vilka utvecklingsområden som ska prioriteras under programperioden. Planen är att det nya idrottspolitiska programmet ska gälla från starten av 2022.

Parallellt med detta arbete tar Söderhamns kommun i samverkan med det civila samhället också fram ett kulturpolitiskt program.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn