Söderhamns ska bli Äldrevänlig kommun – enkät första steget

Tra personer ler.

Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C), Rakel Sundin, projektledare för Äldrevänliga städer och kommuner och Anders Ramstand (KD), ordförande i Välfärdsnämnden, ser fram emot arbetet som ska göra Söderhamns till en mer äldrevänlig kommun.

Söderhamn är medlem i Världshälsoorganisationens nätverk för Äldrevänliga städer och kommuner. Det innebär att i nära samarbete med äldre medborgare arbeta aktivt och strategiskt för möjligheten till aktiva, hälsosamma och självständiga liv. Första steget: en enkät där medborgare 65+ delar med sig av sina erfarenheter om hur det är att bli äldre i Söderhamn i dag.

Seniorer som är 65 år eller äldre - gör er redo att berätta om hur det är att åldras i Söderhamn! Det görs via en enkät som är tillgänglig på svenska och finska via kommunens hemsida.

Till enkät: Enkät – Äldrevänlig kommu Länk till annan webbplats.n

Låter det svårt? Ingen fara. För att underlätta för så många som möjligt kommer det att erbjudas tillfällen på olika platser runt om i kommunen där den som vill kan få stöd och hjälp att svara på enkäten via dator, telefon eller surfplatta.

 • Turnéplan - Äldrevänlig kommun:
 • 26 oktober, kl 8-11 - Stråtjära, Tempo
 • 27 oktober, kl 13-16 - Sandarne, Ica Nyplan
 • 27 oktober kl 9-11.30 - Söderala, Hedbacka samlingssal
 • 28 oktober kl 11-15 - E-center
 • 31 oktober, kl 9-12 - Bergvik, Coop
 • 31 oktober kl 13-17- Ljusne, Coop
 • 14 november kl 9-11 - Söderhamns bibliotek
 • 15 november kl 9-12 - Norrala, Forsgården samlingssal
 • 15 novmeber kl 13-16 - Trönö, Bygdeföreningen
 • 22 november kl 10-14 - Holmsveden, Bygdeföreningen

- Förhoppningen är att få med så många som möjligt och att vi når brett i olika delar av samhället, för att få rättvisande svar. Välkomna att delta! Vi vill också gärna ha hjälp med att tipsa äldre grannar och släktingar, säger Rakel Sundin, projektledare för Äldrevänlig kommun i Söderhamn.

Enkäten är det första steget i Söderhamns färd mot att bli en äldrevänlig kommun, som medlem i Världshälsoorganisationens nätverk ”Age Friendly Cities and Communities”, på svenska Äldrevänliga städer och kommuner.

Tillsammans mot äldrevänlig framtid

Beslutet om medlemskap i Äldrevänliga städer och kommuner är taget av kommunfullmäktige och innebär att i nära samarbete med de äldre medborgarna arbeta aktivt för att skapa goda levnadsmiljöer för våra äldre.

Stegen på vägen dit är:

 1. Enkät hösten 2023
 2. Därefter medborgardialoger runt fokusområden som kommer fram i enkätsvar. Dialogformen är ett sätt att tillsammans hitta förslag och idéer som leder till förbättringar och förändringar.
 3. Sedan skapas en handlingsplan för att utveckla Söderhamn till en mer äldrevänlig kommun. Här inkluderas kommunens verksamheter, såväl som civilsamhället, föreningsliv och företag. Handlingsplanen presenteras för kommunfullmäktige sommaren 2025.

- Roligt att vi nu tar det här helhetsgreppet i äldrefrågor. Det känns bra att det här är både vedertaget och internationellt, säger John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Fler blir äldre - bakgrund

Allt fler blir äldre, i världen och hos oss. Det är bakgrunden till att Söderhamn blivit medlem i Äldrevänliga städer och kommuner. Om 15 år är 40 procent fler av Söderhamns invånare 80 år eller äldre, jämfört med i dag. En hel del av de äldre medborgarna kommer att behöva stöd på olika sätt i sin vardag.

Samtidigt som det kommer att finnas behov av praktiskt stöd i vardagen, kommer äldre medborgare förstås också att fortsätta vara nyfikna och engagerade för att skapa ett gott samhälle. En viktig resurs, med massor av erfarenhet och kompetens! Medlemskap i Äldrevänliga städer och kommun ger större möjligheter för alla att leva ett gott liv och bidra på det sätt som man vill och kan.
- Det är viktigt att vi nu kommer i gång med en fråga som inte bara är en angelägenhet för den sektor jag arbetar i, utan är mycket större än så. Det är som blir bra för äldre blir bra för hela samhället, säger Anders Ramstrand, ordförande i sektor Välfärd i Söderhamns kommun.

Följ vägen framåt

Nyheter om Söderhamns kommuns projekt Äldrevänliga städer och kommuner, datum för aktiviteter samt kontaktuppgifter till projektledaren hittas på kommunwebben.

Läs mer: Söderhamn – äldrevänlig kommun
Läs mer: Agefriendly cities and communities (engelska) - WHO:s webbplats Länk till annan webbplats.

Information om projektet kommer även att spridas med affischer, i sociala medier och med besök i olika kommundelar och sammanhang.

Projektledare är Rakel Sundin, som arbetar halvtid i projektet och på den andra halvan i sitt ordinarie arbete som specialistsjuksköterska inom kommunens hälso- och sjukvård.

Kontakt

Rakel Sundin
E-post: rakel.sundin@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023