Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 31 oktober

Färdigställande av markarbeten i Gurkparken. Här lyfts ett bänkbord som ska stå i parken sedan. Bild från 30 oktober.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport.

Vad sker nu i projektet?

Vid Sibylla: Etableringar (baracker) flyttas ut på en del av parkeringen på Köpmantorget, så det blir tillgång till att göra i ordning området närmast ån.

Gurkparken: Markarbeten pågår. Mindre arbeten, som fix med lekutrustning.

Bron: Får trädetaljer och belysning.

Går det enligt planen?

Ja, målet med slutbesiktning 29-30 november ser ut att gå i lås. Vädret spelar en viss roll.

Vilken påverkan har det som görs?

Ingen direkt. Ett fåtal parkeringar på Köpmantorget utgår tillfälligt då barackerna från området vid Sibylla ställs där medan området intill ån görs i ordning.

Vad sker härnäst och när?

Kajen förses trälist och kajstegar, belysningsstolpar monteras längs ån.

Färdigställande av ytor som är kvar.

Konstverket monteras vecka 45.

Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023