Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 14 november

Fyra personer arbetar i park.

Arbete i Gurkparken, med avgränsningar i trä samt plantering av träd. Bild från 13 november.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Här kommer en färsk lägesrapport inför att arbetet på grund av vinterns intåg läggs på is i väntan på våren.

Vad sker nu i projektet?

Allmänt: Vinterns och kylans intåg påverkar slutförandet av etapp 2. Det innebär nu att de markarbeten som går att slutföra görs klara, medan en del arbete skjuts fram till våren.

Området vid Sibylla: Väster om Sibylla öppnas parkeringen helt (vid Alen) medan delen närmast kajen fortsatt stäng av. Öster om Sibylla i området vid etaberingen (baracker) fortsatt avstängt, görs klart till våren.

Gurkparken: Mindre arbeten görs klara, som plantering och fix med lekutrustning.

Väster om Järnbron: Området öppnas helt, stängsel tas bort.

Bron vid Köpmantorget: Öppnas efter den löpande slutbesiktningen 29 november.

Går det enligt planen?

Vintervädret påverkar negativt vilket innebär att vissa arbeten, efter dialog med entreprenören, skjuts fram till våren.

Vilken påverkan har det som görs?

Ingen direkt. Positivt med fler öppnade ytor och p-platser.

Vad sker härnäst och när?

Små arbeten görs klara inför vintern.

Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 14 november 2023