I vår startar etapp 3 i Centrumplanen - påverkan på Södra Hamngatan

Två projektledare på södra hamngatan.

Hans Uddén, byggprojektledare hos Söderhamns kommun och Simon Holm, projektsamordnare, Söderhamn Nära.

I vår går utvecklingen av Söderhamns centrum vidare. Centrumplanens etapp 3 (april-november) omfattar främst Södra Hamngatan med renovering/upprustning, flyttad busshållplats och ledningsarbeten av Söderhamn Nära.

Söderhamns kommun och Söderhamn Nära är båda beställare av entreprenaden, som beräknas starta i mitten av maj. Genomförandet av etapp 3 gör Södra Hamngatan till en gata prioriterad för kollektivtrafik och för gång och cykel. Området runt hållplats Järnbron, som kan upplevas som otryggt, ska bli både ljusare och mer trafiksäkert. Dessutom kommer Hamnbron att renoveras.

Under projektets genomförande blir det stor påverkan på framkomlighet från Källgatan till Hamnbron och Södra hamngatan stängs helt för bil- och busstrafik.

- Det kommer att bli ett lyft för området när det är klart. Vi ska försöka göra det så lindrigt som möjligt när det gäller påverkan under tiden, säger kommunens byggprojektledare Hans Uddén.

Barackerna vid Östra skolan kommera att flyttas för att användas som kontorslokaler för Söderhamn Nära, då kommer Södra Järnvägsgatan åter att öppnas, vilket underlättar att ta sig in till till exempel Öster.

Läs mer: Centrumplanen genomförs i etapper

Ledningsarbeten görs samtidigt

Parallellt med Centrumplanens etapp 3 kommer Söderhamn Nära att göra ledningsarbeten i Södra Hamngatan. Ett bra tillfälle för nödvändiga uppdateringar och förberedelser för framtiden på VA-nät och fiber- och elnät.

- Det är ekonomiskt gynnsamt för oss att göra arbeten i området samtidigt. Entreprenaden blir lite besvärligare men vi tjänar på det i slutändan när vi undviker att behöva gräva upp det om några år, säger Simon Holm, projektsamordnare hos Söderhamn Nära.

Läs mer: Söderhamns Nära webbplats Länk till annan webbplats.

Visionsbild av södra hamngatan.

Visionsbild av Södra Hamngatan, sedd från väster.

Busstrafiken leds om

Då Centrumplanens etapp 3 genomförs kommer en del busstrafik att ledas om då centrumhållplats Järnbron på Södra Hamngatan görs om. Tillfällig centrumhållplats blir vid Köpmantorget (Köpmangatan, mellan Västra Parkgatan och Köpmantorget). Den tillfälliga centrumhållplatsen, som behåller namnet Järnbron, byggs i april och får trafikstart 1 maj.

För frågor om busstrafik, se Reseinfo och trafikinformation på: xtrafik.se Länk till annan webbplats.

Kommunikation i projektet

Ambitionen är att löpande och proaktivt kommunicera om projektet, dess påverkan och vad som väntar i varje steg. Flera kommunikationsaktiviteter är gång/genomförda.

Till exempel:

  • Informationsträff/dialog med fastighetsägare och näringsidkare på/runt Södra hamngatan
  • Informationsutskick (brev) till boende söder om Södra Hamngatan (Öster, Holmänge, Broberg)
  • Pressträff

En större allmän informationsträff väntar på CFL torsdag 29/2, kl 18-19. Med bred uppslutning från Söderhamns kommun (förvaltning och politiker) samt Söderhamn Nära och X-trafik.

Dessutom kommer löpande lägesbilder att publiceras under projektets genomförande på soderhamn.se (som i etapp 2). Löpande mejl kommer att gå ut till den som önskar.

Kontaktpersoner i etapp 3

Söderhamns kommun
Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Söderhamn Nära
Projektsamordnare: Simon Holm
Tel: 0270-785 29
Mobil: 072-452 14 10
E-post: simon.holm@soderhamnnara.se

Ola Andersson
Näringslivschef, Söderhamns kommun
Telefon: 0270–72350
Mobil: 073-0436476
E-post: ola.andersson@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 20 februari 2024