Är du förberedd för en eventuell översvämning?

Höga vattenflöden vid Kvarnen

Höga vattenflöden vid Kvarnen, foto från tidigare år.

När vårsolen värmer stiger vattennivåerna i våra vattendrag. Du kan minska risken för skador på fastigheter och egendomar genom att vara förberedd på eventuella översvämningar.

Du som är fastighetsägare har ansvaret att skydda din egendom mot översvämning och det kan därför vara dags att se över din beredskap för översvämning. Det finns många saker som du kan göra för att så långt som möjligt förebygga skador till följd av översvämning.

Förbered dig för översvämning

Senast uppdaterad: 22 april 2024