Förbered dig för översvämning

Vi vet att klimatförändringarna kommer att leda till mer extremväder och att risken för skyfall och översvämningar ökar. Det är därför viktigt att du som husägare har egen beredskap för översvämning.

Det är du som är fastighetsägare som har ansvar att skydda din fastighet mot översvämning och det kan därför vara bra att se över din beredskap.

Checklista vid risk för översvämning

Före

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Vid risk för skyfall, rensa stuprör och se till att vatten kan ledas bort från huset.
 • Ta fram dränkpumpar och annan utrustning som du kan använda om vattnet trots allt tar sig in.
 • Om du har en backventil, kontrollera att den fungerar som den ska.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation där det är fara för liv och hälsa - ring 112!

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Samhällets ansvar vid översvämning

Samhällets resurser används i första hand till att skydda samhällsviktig verksamhet. Det innebär bland annat att räddningstjänsten prioriterar uppdrag som skyddar liv och hälsa i händelse av en översvämning. Du som fastighetsägare ansvarar för din fastighet om den drabbas.

Mer information

På MSB:s och Krisinformations webbplatser hittar du mer information om hur du kan förbereda dig för översvämning:

Senast uppdaterad: 4 april 2024