Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanens etapp 3, 7 maj

Södra Hamngatan stängs av 13 maj.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår – nu inleds etapp 3 i Centrumplanen. I etapp 3 påverkas området söder om Söderhamnsån, Södra Hamngatan från Källgatan till Hamnbron. Praktiskt arbete sker från maj 2024 och innebär ansiktslyft av området parallellt med ledningsarbeten som utförs av Söderhamn Nära. Här kommer en färsk lägesrapport.

Söderhamns kommun och Söderhamn Nära båda är beställare av entreprenaden, NCC är utföraren.

Vad sker nu i projektet?

  • Etapp 3: Den 13 maj stängs Södra Hamngatan av, från Källgatan till Hamnbron. Busshållplats Järnbron är från 1 maj flyttad till Köpmangatan vid Köpmantorget för att möjliggöra arbete på Södra Hamngatan.
  • De första veckorna handlar om att spärra av arbetsområdet, rivning av asfalt och kantsten samt att förbereda för etablering av bodar och utrustning vid kvarteret Storbommarna. Parkeringen intill Storbommarna utgår då, däremot går det att nå p-platserna bakom husen på Södra Hamngatan (mot Östra skolan) genom en kort anslutningsväg som ska anläggas från nyöppnade Södra Järnvägsgatan.
  • Boende och verksamma i fastigheterna på Södra Hamngatan kommer att nå sina hus.
  • Sedan 1 maj används trafikljus för att busstrafiken från den tillfälliga busshållplatsen på Köpmangatan ska flyta på. Vänligen respektera skyltningen under byggtiden. Inga andra trafikljus än de på/omkring Kungsgatan kommer att sättas upp under etapp 3.
  • Etapp 2: Gräs rullas ut vid Sibylla v 21, minigolfbanor kommer tillbaka. Alla ytor i och intill Gurkparken är sådda med gräs. Lekparken i Gurkparken förses med tillgänglighetsanpassade gummimattor.
  • För den som har båtplats på den norra sidan av kajen kommer området att göras tillgängligt för att ha båt mellan Köpmanbron och Hamnbron.

Går det enligt planen?

Ja.

Vilken påverkan har det som görs?

Trafikljus på/omkring Kungsgatan påverkar trafik. Annat arbetet i etapp 3 sker inom arbetsområdet.

Vad sker härnäst och när?

Söderhamn Nära kommer igång med schaktarbeten som förberedelser för ledningsarbeten längs Södra Hamngatan.

Vi hoppas att lägesrapporten ger koll på läget! Eftersom tidsschemat är tajt och vi vill använda vår tid så effektivt som möjligt ber vi om att inte svara på detta mejl.

Mer information om utvecklingsprojekt som Centrumplanen hittar du på webben.

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper

Projektledare:
Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Simon Holm
Projektsamordnare, Söderhamn Nära
Tel: 0270-785 29, 072-452 14 10
E-post: simon.holm@soderhamnnara.se

Mer information om Centrumplanen hittas på webben.

Se fler lägesrapporter för Centrumplanen

Senast uppdaterad: 17 maj 2024