Kommun och markägare i nytt avtal – upprustning av vandringsleder väntar

Per-Anders Hansson, markägare, Jonas Gramer LRF Söderhamn och Mattias Berg-Larsson, ledansvarig i Söderhamns kommun är alla nöjda med det nya avtalet och att vandringsleder nu kan rustas upp.

Pengar att rusta upp leder och ett nytt avtal med markägare. Det våras för vandringslederna i Söderhamns kommun!

Söderhamns kommun är en av flera kommuner som får stöd från Tillväxtverket för projektet Vandringsleder Gävleborg. Totalt är stödet 2,8 miljoner kronor varav omkring 500 000 kronor till Söderhamn. Syftet med projektet är att öka vandringsturismen i länet, med längre säsong och ökad tillväxt för naturturismföretagen.

Pengarna ska användas till att rusta upp Hälsingeleden, Gästrikeleden samt Kustleden i sju kommuner i Gävleborgs län - samtliga fyra kommuner i Gästrikland samt två kommuner i Hälsingland: Söderhamn och Ljusdal. Totalt 14,4 mil led ska upprustas till ramverksstandard. Åtgärder som ska utföras längs lederna är grusning, spångning, skyltning och broar samt service i form av vindskydd, dass, bänkbord och eldstäder. Länsstyrelsen är projektsamordnare och arbetet utförs av Söderhamns kommun.

Nytt avtal med markägare

En förutsättning för att få det ekonomiska stödet är att kommunerna har avtal med markägare, något som tidigare saknats här då vandringsleder mer av hävd gått över privat mark som företrädesvis används till produktionsskogsbruk.

Nu gläds båda parterna över att ett avtal nu finns, efter samverkan mellan kommunen, markägare och LRF.

- Det är mycket bra, från kommunens håll vill vi att det ska göras riktigt och nu har vi nått dit, säger Therese Nilsson, fritidskonsulent i Söderhamn kommun.

Bra leder - bättre plats

Även de markägare som hittills skrivit under avtal om att ha leder på sin mark, är nöjda med att få med sina rättigheter. Som Per-Anders Hansson, som rekommenderar andra markägare att också hänga på.

- Vi tycker att det är ett bra avtal där vi känner att vi täckt in markägarnas intressen. Det är ju bara positivt om folk kommer ut i våra välskötta skogar, säger Per-Anders Hansson.

Läs mer: Projekt Vandringsleder Gävleborg - Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.

Bättre vandringsleder gör helt enkelt Söderhamn till en bättre plats, säger turismutvecklare Jessica Dorf.

- Det här känns helt rätt utifrån regionens besöksnäringsstrategi och utvecklingen gynnar både medborgare och besökare.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024