Vandringsleder Gävleborg

I projektet Vandringsleder Gävleborg ska Söderhamns kommun tillsammans med andra gävleborgskommuner rusta upp vandringsleder i länet.

Syftet med projektet

Syftet med projektet är ökad vandringsturism i Gävleborgs län med utökad säsong och ökad tillväxt för naturturismföretagen.

Målet med projektet

Målet med projektet är att rusta upp vandringsleder i enlighet med det nationella ramverket för vandringsleder. Nationellt ramverk för vandringsleder är ett system av kriterier och verktyg för utveckling av hållbara, kvalitetssäkrade och attraktiva vandringsleder för besökare och invånare.
Nationellt ramverk för vandringsleder Länk till annan webbplats.

Exempel på upprustningen längs lederna är grusning, spångning, skyltning, broar, vindskydd, dass, bänkbord och eldstäder.

En annan viktig del i projektet är att få tillstånd avtal mellan kommunen och satmliga markägare där lederna går. Markägaravtalet är viktigt därför att man enligt nationellt ramverk utgår ifrån att det finns ett skriftligt avtal mellan ledägare och markägare. Avtalet säkerställer att ansvaret för leden ligger på kommunen.

Totalt ingår 14,4 mil led i projektet.

Följande leder rustas upp

Delar av Gästrikeleden, Hälsingeleden - alla i Gävleborgs län.
Lokalt i Söderhamn: Pipsjöleden, Vårdbergsleden, Sågverkstrampet och Lilla trampet.

Samarbetspartners

Samtliga fyra kommuner i Gästrikland: Sandviken, Ockelbo, Hofors, Gävle samt två av sex kommuner i Hälsingland: Ljusdal och Söderhamn.

Projekttid

Juni 2023-oktober 2024 (med en ev förlängning till december 2024).

Kontaktperson

Kontaktperson och projektledare i Söderhamns kommun
Mattias Berg-Larsson
E-post: mattias.berglarsson@soderhamn.se

Projektfinansering

Medel kommer från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.

EUflaggasocfond
Senast uppdaterad: 30 april 2024
Bygga, bo och miljö