Lägesrapport 21 maj: detta sker nu i Centrumplanens etapp 3

Grävmaskin och uppgrävd gata.

Arbete på Södra Hamngatan 21 maj. Närmast i bild ses kantsten som återanvänds.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår – nu inleds etapp 3 i Centrumplanen. I etapp 3 påverkas området söder om Söderhamnsån, Södra Hamngatan från Källgatan till Hamnbron. Praktiskt arbete sker från maj 2024 och innebär ansiktslyft av området parallellt med ledningsarbeten som utförs av Söderhamn Nära. Här kommer en färsk lägesrapport.

Söderhamns kommun och Söderhamn Nära båda är beställare av entreprenaden, NCC är utföraren.

Vad sker nu i projektet?

  • Etapp 3: Södra Hamngatan avstängd från Källgatan till Hamnbron. Inne på arbetsområdet pågår rivning av asfalt, återvinning av kantsten och förberedelser för schakter och ledningsarbeten. Etableringar (bodar) syns vid kvarteret Storbommarna. Provgrävning väntar för att få uppfattning om hur marken ser ut i området.
  • Träd längs ån kläs in för att inte skadas under arbetet.
  • Möte inom kort med entreprenören NCC som presenterar sin tänkta tidplan.
  • Etapp 2: Gräs rullas ut vid Sibylla v 21, minigolfbanor kommer tillbaka. Alla ytor i och intill Gurkparken är sådda med gräs. Lekparken i Gurkparken ska förses med tillgänglighetsanpassade gummimattor.
  • Slutbesktning för etapp 2 är 12 juni, invigning planeras till 19 juni.
  • Området vid norra sidan av kajen (mot Gurkparken) kommer att göras tillgängligt för den som har båtplats mellan Köpmanbron och Hamnbron.

Du som har båtplats på norra sidan vid Gurkparken och har funderingar, kontakta Henrik Olsson, 070-649 51 41. Observera att båtplatserna på södra sidan (mot Södra Hamngatan) utgår denna säsong.

Går det enligt planen?

Ja.

Vilken påverkan har det som görs?

Södra Hamngatan avstängd. Arbetet i etapp 3 sker inom arbetsområdet.

Vad sker härnäst och när?

Söderhamn Nära beställer materiel för att vara redo för ledningsarbeten längs Södra Hamngatan, som sker härnäst.

Mer information om utvecklingsprojekt som Centrumplanen hittar du på webben.

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper Länk till annan webbplats.

Projektledare:
Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Simon Holm
Projektsamordnare, Söderhamn Nära
Tel: 0270-785 29, 072-452 14 10
E-post: simon.holm@soderhamnnara.se

Senast uppdaterad: 21 maj 2024