Tillgänglighetsredogörelse

Söderhamns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur soderhamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi upplyser om de tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Kända brister i tillgänglighet

 • PDF-dokument: Många PDF-filer är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Filmer: Många filmer är inte tillgänglighetsanpassade, de saknar undertexter och syntolkning.
 • Integrerade system: Tillgänglighetsproblem i integrerade system som vi primärt inte kan påverka själva.
 • Tabeller: Det finns tabeller utan korrekt tabellbeskrivning.
 • Bilder: Det finns bilder som saknar beskrivande alt-text.
 • Språk: Ett fåtal sidor på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk.

Vi jobbar kontinuerligt med att uppdatera och byta ut det innehåll som har brister.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

 • Behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig.
 • Upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan.
 • Anser att vi inte uppfyller lagkravet.

Använd formuläret eller kontakta Kundtjänst

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Kontakta myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas följande innehåll från lagen:

 • Direktsändningar – textning och syntolkning
 • Kartor
 • Dokument som publicerats före 23 september 2018
 • Filmer som publicerats före 23 september 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Söderhamns kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll:

 • Textning och syntolkning av sändning från kommunfullmäktiges sammanträden. Det finns inte resurser till manuell textning. Vi ser över möjligheten att använda automatiska funktioner i aktuellt system.
 • Dokument publicerade efter 23 september 2018: Ett arbete med att förbättra tillgängligheten i dokument har påbörjats.
 • Integrerade system: Detta är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till soderhamn.se. Genom att ställa krav i framtida upphandlingar att leverantörer tillgänglighetsanpassa sina lösningar kan vi komma tillrätta med detta.

Hur vi testat webbplatsen

 • Vi gör fortlöpande testning av soderhamn.se via de kontrollverktyg som finns i Sitevision, vårt CMS-verktyg. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.
 • Vi har gjort en självskattning (intern testning) där vi använt verktyg som rekommenderas av Myndigheten för digital förvaltning, t.ex. Wave.
  Självskattningen genomfördes under maj-juni 2021.
 • Vi följer W3C:s rekommendationer och anpassar kontinuerligt innehållet efter regler i Sverige som finns på webbriktlinjer.se.
 • Redogörelsen uppdaterades 2021-08-20
Senast uppdaterad: 23 november 2022