Tillgänglighetsredogörelse

Söderhamns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur soderhamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi upplyser om de tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

 • Behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig.
 • Upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan.
 • Anser att vi inte uppfyller lagkravet.

Använd formuläret eller kontakta Kundtjänst

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Kontakta myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Kända brister i tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan

 • PDF-dokument: Många PDF-filer är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Filmer: Många filmer är inte tillgänglighetsanpassade, de saknar undertexter och syntolkning.
 • Inbäddade system: Tillgänglighetsproblem i inbäddade system som vi primärt inte kan påverka själva.
 • Tabeller: Det finns tabeller utan korrekt tabellbeskrivning.
 • Bilder: Det finns bilder som saknar beskrivande alt-text.
 • Språk: Det finns sidor på andra språk än svenska som inte är korrekt märkta med rätt språk.

Vi jobbar kontinuerligt med att uppdatera och byta ut det innehåll som har brister.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas följande innehåll från lagen:

 • Direktsändningar – textning och syntolkning
 • Kartor
 • Dokument som publicerats före 23 september 2018
 • Filmer som publicerats före 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

 • Vi gör fortlöpande testning av soderhamn.se via de kontrollverktyg som finns i Sitevision, vårt CMS-verktyg. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.
 • Vi har gjort en självskattning (intern testning) där vi använt verktyg som rekommenderas av Myndigheten för digital förvaltning, t.ex. Wave.
  Den senaste självskattningen genomfördes januari 2023.
 • Vi följer W3C:s rekommendationer och anpassar kontinuerligt innehållet efter regler i Sverige som finns på webbriktlinjer.se.
 • Redogörelsen uppdaterades 2023-06-02.
Senast uppdaterad: 4 juni 2023