Hur hjälper vi unga att tacka nej till droger?

Karin Velander och Linda Wikander.

Karin Velander och Linda Wikander från Förebyggande enheten jobbar med "Drogfri skola".

Det ska vara lätt att be om hjälp och ställa frågor. Genom att ungdomsbehandlare finns på plats i skolan blir vägen till hjälp kortare. Drogfri skola kallas samarbetet mellan skola och ungdomsbehandlare. Det är ett nära samarbete där lärare, rektor, skolsköterska via elevhälsan deltar.

- Vi är regelbundet ute på skolorna i kommunen och träffar både personal och elever. Vi blir ett känt ansikte och kontaktvägarna blir kortare när någon behöver hjälp, säger Karin Velander, ungdomsbehandlare på Förebyggande enheten.

Att så tidigt som möjligt fånga upp signaler på att ungdomar använder eller riskerar att använda droger är viktigt. Det är många unga som mår psykiskt dåligt idag och flera aktörer i samhället behöver samarbete för att fånga upp unga som är i riskzonen.

Vill hjälpa ungdomar att inte använda droger

- Om det finns en oro för en ungdom kan föräldrar eller andra vuxna i personens närhet alltid kontakta oss. Vi träffar ofta ungdom och föräldrar tillsammans med personal från skolan vid det första mötet, säger Karin Velander.

Ungdomsbehandlare kan bland annat vara ett stöd för att få unga att inte prova droger. Att hjälpa individen att få ett argument och trygghet att våga säga nej till droger. Det kan också handla om hjälp att sluta använda droger eller hjälp till att klara ett liv utan droger.

Det kan se väldigt olika ut för olika personer – det viktiga är att:

    • Du som ungdom erbjuds det stöd just du behöver.
    • Du som förälder erbjuds det stöd du behöver.

    Ibland behövs annat stöd än vad teamet via Drogfriskola kan erbjuda – då hjälper vi till att lotsa elev/ungdom och vårdnadshavare vidare till rätt aktör.

    Kontakta Förebyggande enheten/Drogfri skola: Kundtjänst 0270-750 00

    Senast uppdaterad: 9 januari 2020