Råd- och stödsamtal till föräldrar

Vi erbjuder råd, stöd och hjälp till föräldrar och barn (0-20 år). Det kostar inget och vi har tystnadsplikt.

Råd- och stödsamtal till föräldrar

Alla upplever någon gång föräldraskapet som svårt. Föräldrar, bonusföräldrar och barn kan ibland behöva prata om det som man tycker är svårt eller jobbigt hemma. Många gånger kan det underlätta att träffa en utomstående samtalskontakt för att prata om sin situation. 
Samtal hos oss kan ske enskilt, tillsammans med andra i familjen eller med en vän.

Förälder till barn 0-20 år - kontakta Förebyggande enheten
Hos oss kan du få stöd utan att det journalförs eller registreras.

Familjebehandling

Samtalen kan leda fram till att ni får nya verktyg och kan jobba vidare med situationen på egen hand. Ibland kan samtalen leda fram till att det behövs någon form av familjebehandling för att komma vidare.
Läs mer om familjebehandling

Vi har olika former av gruppverksamheter för barn och föräldrar som utförs av Bilda, socialtjänst och andra samarbetspartners såsom Verkstäderna och Fältarna.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Omsorg och stöd