Söderhamn klättrar i hållbarhetsranking – topp tio bland jämförbara kommuner

Alla delar av Söderhamns kommunorganisation genomsyras av hållbarhetsarbete, det ger resultat som nu syns i en rakning av Sveriges kommuner.

Söderhamns kommun placerar sig i topp i Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2021, i kategorin mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. Hållbarhet är ett prioriterat område som genomsyrar både verksamheter och styrdokument.

Rankningen är ett mått på den aktivitet och ambition som kommunerna har inom miljöområdet. Den görs varje år av Aktuell hållbarhet, Nordens största och ledande kunskaps- och mediaföretag inom miljö, hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar).

Rankingen baseras dels på svar i en enkät som når alla Sveriges 290 kommuner, dels på data från offentliga källor. Utifrån det får kommunerna poäng och 2021 hittar vi Söderhamns kommun på plats åtta på listan bland jämförbara kommuner.

Läs mer: Kommunranking 2021 – Aktuell Hållbarhet Länk till annan webbplats.

Hållbarhet i fokus

Med alla kommuner inräknade hamnar Söderhamns kommun på plats 36. Det är en tydlig förbättring från 2020 då Söderhamns kommun hittades på plats 102 i kommunrankingen. Snittplaceringen sedan 2009 är 136.

- Placeringen är ett kvitto på att kommunens hållbarhetsarbete har utvecklats de senaste åren, inte minst inom miljö- och klimatområdet, säger Gunilla Jonsson, hållbarhetsstrateg i Söderhamns kommun.

Arbete på flera fronter

Den fina placeringen för 2021 kan förklaras med att hållbarhet och folkhälsa nu är ett utpekat prioriterat område för Söderhamns kommun (tillsammans med integration och egenförsörjning, näringsliv och tillväxt samt samhällsplanering).

- Dessutom har vi har en nyantagen översiktsplan med fokus på hållbarhet utifrån de globala målen i Agenda 2030. Ett hållbarhetsbokslut har också tagits fram för 2020, med Agenda 2030 som grund, säger Gunilla Jonsson.

Viktig del i alla verksamheter

I kommunens nya kretsloppsplan finns åtgärder med för samtliga kommunala verksamheter. Till kretsloppsplanen finns även en arbetsgrupp kopplad, detsamma gäller för områdena samhällsplanering och vatten. Det bidrar till att hållbarhet vävs in i ordinarie arbete i kommunens förvaltningar och bolag.

Söderhamns kommun och Faxeholmen har även gjort mångmiljoninvesteringar för energiomställning och energieffektivisering av fastigheter de senaste åren i ett så kallat EPC-projekt (Energy performance contracting).

- Utfallet från de investeringarna ser vi nu i form av minskad energiförbrukning och klimatpåverkan. Klimatfrågan är vår tids största utmaning och inom det här området behövs fortsatta krafttag, säger Gunilla Jonsson.

Senast uppdaterad: 22 juni 2021