Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar värld år 2030. Varje kommun är en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030.

Hållbarhet har alltid tre dimensioner

Hållbarhet har alltid tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska.
För en hållbar samhällsomställning behöver hänsyn tas till alla dimensionerna.

Miljömål och styrdokument

Senast uppdaterad: 8 januari 2024
Kommun och politik