Promenad genom Norra staden – ett steg närmare ett planprogram för området

I små grupper promenerade ett 40-tal intressenter genom Norra staden, som en del i dialogarbetet för att ta fram ett planprogram för området.

Dialogarbetet går vidare inför att ta fram ett planprogram för Norra staden. Den andra dialogen av tre genomfördes 9 juni i form av en promenad genom området, med många stopp för information, frågor och funderingar.

Promenaden genomfördes i smågrupper där politiker, tjänstepersoner från kommunala förvaltningar och bolag samt föreningsliv och andra verksamma i området tillbringade ett par timmar med att ta reda på vad området varit, är och kan komma att bli.

Ett 40-tal personer fördelade över smågrupper deltog i dialogen, den andra av tre i arbetet inför att ta fram ett nytt planprogram.

- Det känns jättekul att samla olika intressenter på det här sättet och uppleva platsen inifrån. Det ger oerhört mycket mer och tar också fram en plats som jag tror är rätt bortglömd av söderhamnarna. Nu synliggör vi dem som bor och är verksamma här, det är viktigt att vi andra inte tror att vi vet bäst, säger Ludvig Königsson, samhällsplanerare i Söderhamns kommun.Läs mer: Dialog om Norra staden - fantasifulla förslag om skogen när barnen får bestämma Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) och samhällsplaneraren Ludvig Königsson lyssnar på skatebordklubbens Conny Björklund.

Många intressanta stopp

Promenaden innehöll totalt tio stopp, med utrymme för frågor och funderingar över de livaktiga aktiviteter som pågår. Som Stenbackens boende- och arbetskooperativ som berättade om pågående projekt och spännande framtida planer, som 20-årsfirande Söderhamns skatebordförening, där ett växande antal utövare ger puls i aktivitetsparken.

- Intressant och roligt att reflektera över de ytor och möjligheter som finns och vad som händer där, säger kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) efter promenaden.

Promenaden genom Norr visade vilka verksamheter som finns i området, som 20-årsfirande Söderhamns skatebordförening.

Totalt tre dialoger

Den första dialogen om Norra staden hölls 7 juni (digital workshop), promenaden 9 juni och den tredje och sista är den 16 juni (digital workshop).

Läs mer: Planprogram för utveckling av Norra staden

Har du frågor om Norra staden, kontakta

Ludvig Königsson, projektledare för planprogrammet
Telefon: 0270-786 29
E-post: ludvig.königsson@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 23 juni 2021