Beslut om bordläggning av vindkraftsärendet Gretas klackar 2

Bordläggning till efter folkomröstning. Det blev kommunfullmäktiges beslut då vindkraftsärendet Gretas klackar 2 togs upp i ett extrainsatt sammanträde på grund av ett felaktigt beslut förra gången.

Ett beslut om bordläggning av ärendet Gretas klackar 2 togs på felaktigt sätt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Därför togs beslut om ett extrainsatt sammanträde i kommunfullmäktige 11 april, där samma ärende behandlades.

Läs mer: Vindkraftsärende tas upp i extrainsatt kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Nytt beslut om bordläggning

Det handlade dels om vetofrågan om Gretas klackar 2, dels om bygdemedelsavtalet kopplat till den vindkraftparken. Med 24 röster mot 23 röstade fullmäktige för att ärendet ska bordläggas till efter folkomröstningen som följer. Hur den ska gå till tas upp av kommunfullmäktige 13 juni.

Läs mer: Kommunstyrelsen sa ja till folkomröstning om vindkraft Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 april 2022