Nytt avtal med sociala företag – främjar handel på andra hands-marknaden

Söderhamn second hand är en av fyra lokala, sociala företag som har ett färskt reserverat kontrakt med Söderhamns kommun rörande varor från andra hands-marknaden. De andra tre är Djurskyddet Bill & Bull, Kreativboden och Röda korset Söderhamn.

Fyra leverantörer av second hand-produkter har tecknat ett färskt avtal med Söderhamns kommun. Det är ett steg helt i linje med Kretsloppsplanens syfte för hållbar resursanvändning.

Söderhamns kommun har tecknat avtal med fyra lokala, sociala företag: Djurskyddet Bill & Bull, Kreativboden, Röda korset Söderhamn och Söderhamn second hand. Det handlar om ett så kallat reserverat kontrakt för sociala företag, som arbetar för integrering och rehabilitering av människor som på olika sätt stått utanför arbetsmarknaden en längre tid .

Avtalet omfattar inköp av produkter från andra hands-marknaden (second hand). Uppdraget kom från sektor Välfärd men flera verksamheter inom övriga sektorer har också visat intresse för det kommande avtalet.

Flera vinster med avtalet

Birgitta Löjdström är verksamhetschef för hemtjänst och hemsjukvård inom sektor Välfärd:

- Det handlar dels om att kunna handla secondhand för att vi ska vara en hållbar kommun och vara rädd om miljön genom att återanvända. Även ekonomiskt är det en fördel att kunna handla second hand, säger hon.

De fyra avtalade leverantörerna har bra möjligheter att passa in för Välfärds önskemål, tror Birgitta Löjdström.

- I vår verksamhet har vi behov av att kunna handla ”minnessaker” som kanske inte ens finns att handla i vanliga affärer. Det gäller även tänkbara möbler och husgeråd som vi skulle kunna köpa in till vår verksamhet.

Steg i riktning med Kretsloppsplanen

Avtalet lever väl upp till Kretsloppsplanens syfte, att med utgångspunkt från Agenda 2030, nationella miljömål, regionala mål och strategier, bidra till en hållbar avfallshantering och resursanvändning, minska mängden avfall och utveckla en hållbar konsumtion av varor och tjänster.

Läs mer: Kretsloppsplan Söderhamn (PDF) Länk till annan webbplats.

Läs mer: Söderhamn i topp i hållbarhetsranking Länk till annan webbplats.

Tidigare har Söderhamns kommun tecknat ett avtal med Kreativboden gällande sömnads- och skomakartjänster.

Läs mer: Reserverat kontrakt med Kreativboden främjar återbruk av kläder och utrustning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 september 2022