Vi inviger nästa del av vårt rustade centrum - välkommen 1 december

Visionsbild av trädäck som nu förvekligats då etapp 1 i centrumutvecklingen blivit klar. Kom och invig delen ned mot ån 1 december!

En till invigning – dubbelt så kul! Den 1 december klipps bandet för den del av Norra hamngatan som varit avstängd samt den del ned mot ån som fått nya gångstråk och mötesplatser.

Tack alla ni som kom och gjorde invigningen av Strykjärnparken och nya torgytan så lyckad! Sugen på mer? Nu är slutbesiktning gjord även av området ner mot ån och Norra hamngatan och en ny invigning väntar för en spännande del av centrum anpassat för gång- och cykeltrafik.

Tid: 1 december, kl 10.00.

Plats: Norra hamngatan ned mot ån (vid Strykjärnsparken)

Program:
10.00
Påsläpp av gångtrafikanter till det nya gångfartsområdet
10.05 Invigningstal från den nya scenen i Strykjärnsparken/”Smyginvigning” av Sfinx konstverk
10.15 Musik till invigningskaffe och pepparkakor
11.30 Påsläpp av fordon till det nya gångfartsområdet

Barnen i fokus

Den här gången siktar vi på att ha aktiviteter riktade främst mot Söderhamns framtid – barnen! Men givetvis är alla söderhamnare och andra nyfikna välkomna att se, känna in och testa nya gångvägen, lampor, bänkar, brygga och soldäck som skapar ett centrum med fler mötesplatser och bättre skärgårdskänsla.

Välkommen!

Läs mer: Invigning av Strykjärnsparken

Läs mer: Informationsträff om centrumutveckling 8 december

Läs mer: Centrumutveckling Söderhamn

Senast uppdaterad: 30 november 2022