Lägesrapport: detta sker i Centrumplanen 31 januari

Kajrenovering

Kajrenovering måndag 30 januari 2023.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron, inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport.

Vad sker nu i projektet?

Renovering av kajen mellan Järnbron och Hamnbron. Arbetet består både av schaktarbeten innanför kajen och med att dra gamla pålar ur ån.

Går det enligt planen?

Ja. En förändring är att det blir bergstag i stället för dragstag som förstärker kajen mellan Sibylla och Järnbron. Bergstag tar mindre mark i anspråk och på så vis minskas påverkan på viktiga p-platser intill Alenkrysset.

Vilken påverkan har det som görs?

Vissa p-platser påverkas, därför kommer nya parkeringsmöjligheter att skyltas upp. Gäller från fredag 3 februari:

  • Förändrad parkeringstid på Köpmantorget (Busstorget): ny tid 2 timmar (den del som är 24-timmars idag). Tips: den som vill parkera längre gör det vid gamla stationshuset. Den som arbetar i centrum parkerar med fördel utanför stadskärnan för att inte blockera parkeringar för handeln.
  • Parkeringar längs Köpmangatan vid Stadsparken blir snedparkeringar för att skapa fler p-platser.
    Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn

Övrigt:

  • Vissa gångvägar kan inte användas då exempelvis Gurkparken är avstängd, liksom Köpmanbron (vid Svea bio).
  • Miljöstationen vid Gurkparken kommer att tas bort 31 januari på grund av ombyggnationerna. Under tiden arbetet pågår hänvisar Förpackningsinsamlingen, FTI, återvinnare till återvinningsstationen på Södra Järnvägsgatan (Storbommarna). I slutet av året ställs en ny station ut på Köpmantorget, meddelar FTI.

Vad sker härnäst och när?

Om någon vecka väntar grävarbeten i Gurkparken för matning av fjärrvärme.

Följ arbetet via de regelbundna lägesrapporterna här på kommunwebben. Här finns också mer information om Centrumplanen.

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 december 2023