Parkeringsplatser i centrum under byggnadstid

Centrumplanen för att utveckla Söderhamns påverkar periodvis trafiken och möjligheten att parkera centralt, då en del parkeringsplatser blockeras av byggnationer. Därför gör vi det möjligt med nya/ändrade möjligheter att parkera i centrum. Dels handlar det om nya platser, dels om ändrade parkeringstider som ger bättre genomflöde på andra p-platser.

Tillfälliga p-platser i centrum
(platserna är uppmärkta)

  • Köpmantorget: Ändrad parkeringstid från och med 3 februari 2023, nu 2 timmar på hela Köpmantorget.
  • Köpmantorget: 18 nya p-platser skapas (se bild nedan). Dessa p-platser nås bäst genom ordniarie parkering på Köpmantorget.
  • Vid Jazzparken: ändrat p-tid kvarstår - 30 min för platserna mot parken, 1 timme för platserna vända söderut.

Du som felparkerar i Söderhamns kommun kan behöva betala:

  • 700 kronor för att parkera på fel plats eller stå längre än tidsbegränsningen.
  • 900 kronor för att parkera där man varken får stanna eller parkera, till exempel i korsningar, mot färdriktningen eller i terräng.
  • 1300 kronor för att parkera på en plats som är avsedd för rörelsehindrade med särskilt tillstånd.

För den som arbetar i centrala Söderhamn uppmanar vi att nyttja parkeringsmöjligheter som inte konkurrerar med handelns kunder om p-platser. På så vis ger vi både kunder och handeln chansen! Parkerings-tips till den som arbetar i centrum, i närheten av stadskärnan:

  • Väster om gamla tågstationen (vid kvarteret Storbommarna)
  • Mellan Gurkparken och Köpmantorget

Nya parkeringsmöjligheter från och med 3 februari 2023: På hela Köpmantorget (Busstorget) ändras parkeringstiden till 2 timmar. Köpmantorget får också 18 nya parkeringsfickor, enligt bilden

Senast uppdaterad: 6 februari 2024