Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 27 februari

Arbete med kajen, måndag 27 februari 2023.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport!

Vad sker nu i projektet?

Inga större förändringar i arbetet jämfört med de senaste veckorna. Arbete med kajdelen, spont samt fjärrvärmeledningar.

Schaktarbete för fjärrvärme kommer att startas även i Humlegårdsgatan (utanför Gurkparkens arbetsområde) och ge viss påverkan på framkomlighet där.

Sedan den senaste uppdateringen har den gamla transformatorstationen vid Eat&Meet monterats ned.

Går det enligt planen?
Ja, arbetet rullar på.

Vilken påverkan har det som görs?
Inget större, arbetet sker mestadels inom arbetsområdet. Viss påverkan på framkomlighet på Humlegårdsgatan på grund av schaktarbete för fjärrvärme.

Vad sker härnäst och när?
Nästa steg är borrning av stag (ankarstag och ankarspont) i arbetet med kajen. Ankarstagen är de "rör" som kan ses gå från kajen in i parkområdet och som ger kajen stabilitet i den riktningen. De stålrörspålar som ger vertikal stabilitet har redan pålats ned. När ny spont säkrat stabiliteten ska gammal spont tas bort.

Se fler lägesbilder

Följ arbetets gång via tidigare lägesbilder från Centrumplanens genomförande:
Centrumplanen förvekligas i etapper

Tillfälliga parkeringsplatser

Under byggperioden påverkas vissa p-platser och nya tillkommer som kompensation. Utnyttja gärna de tillfälliga p-platserna och fortsätt handla lokalt och centralt!

Läs mer: Parkering i Söderhamns kommun

Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn

Senast uppdaterad: 16 augusti 2023