Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 14 mars

Arbete med kajrenovering vid Köpmantorget, måndag 13 februari 2023.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport!

Vad sker nu i projektet?

Fortsatt arbete med kajdelen och spont. Samt med fjärrvärmeledningar, både inom arbetsområdet i Gurkparken och utanför på Humlegårdsgatan.
Förslag för parkeringar på och runt Köpmantorget har tagits fram. Totalt 144 p-platser i området (runt + 30 jämfört med tidigare).
Se skiss nedan.

Går det enligt planen?
Ja, arbetet rullar på.

Vilken påverkan har det som görs?
Inget större. Viss påverkan på framkomlighet på Humlegårdsgatan på grund av grävning för fjärrvärme.

Vad sker härnäst och när?
Fortsatt arbete med kajen och spont under någon vecka. Planering inför arbetet väster om Järnbron, som påbörjas fram emot april.

Se fler lägesbilder

Följ arbetets gång via tidigare lägesbilder från Centrumplanens genomförande.
Centrumplanen förvekligas i etapper

Tillfälliga parkeringsplatser

Under byggperioden påverkas vissa p-platser och nya tillkommer som kompensation. Utnyttja gärna de tillfälliga p-platserna och fortsätt handla lokalt och centralt!

Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn

Senast uppdaterad: 16 augusti 2023