Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 11 april

Arbete med komposit-spont 11 april 2023. Sponten kläs sedan in med betong för att bli en ny krönbalk. Den gamla betongen tas bort.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport!

Vad sker nu i projektet?

Fortsatt arbete med kajen samt markarbeten med rörledningar. Arbetet har också börjat i området väster om Järnbron (bakom H&M och Hårcenter), som kommer att bli arbetsområde fram till sensommaren.

Går det enligt planen?

Ja, det flyter på fint.

Vilken påverkan har det som görs?

Arbetet väster om Järnbron påverkar så att det blir lite stökigt och trångt periodvis i området, samt att p-platserna där utgår fram till sensommaren. Arbetet kommer att anpassas för att störa genomfart och handel så lite som möjligt.

Parkeringsytan vid Norra hamngatan, väster om Järnbron utgår fram till sensommaren då arbetet utförs på platsen. Vägen kommer däremot att vara framkomlig, förutom under några dagar.

Vad sker härnäst och när?

I nästa steg färdigställs arbetet med stag längs kajen, under tiden hittas lösningar för den som börjar bli sugen på att sjösätta båten och har kajplats i närheten. De personer som har kajplats på norra sidan har underrättats om att de fått provisoriska platser på andra sidan.

För frågor om båtplatser, kontakta
Henrik Olsson
Hamn- och skärgårdsförvaltare
Telefon: 070-649 51 41
E-post: henrik.olsson@soderhamn.se

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper Länk till annan webbplats.

Se fler lägesbilder

Följ arbetets gång via tidigare lägesbilder från Centrumplanens genomförande.

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 28 mars

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 14 mars

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 27 februari

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 13 februari Länk till annan webbplats.

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 31 januari Länk till annan webbplats.

Mer information om Centrumplanen hittas på webben.

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper Länk till annan webbplats.

Tillfälliga parkeringsplatser

Under byggperioden påverkas vissa p-platser och nya tillkommer som kompensation. Utnyttja gärna de tillfälliga p-platserna och fortsätt handla lokalt och centralt!

Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn

Senast uppdaterad: 12 april 2023