Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 24 april

Centrum utvecklas, kajrenovering

Arbete med komposit-spont 24 april 2023. Sponten är nu till största delen på plats. Nu väntar att fästa stag som stabiliserar kajen.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport!

Vad sker nu i projektet?

Fortsatta ledningsarbeten i området väster om Järnbron, där parkeringsytan är avstängd. Där förbereds för en tillfällig väg som kommer att ledas om under arbetets gång, för att undvika hel avstängning mer än några dagar. Det kommer att vara framkomligt men lite trångt periodvis - ta det lugnt i trafiken. I arbetet med kajen är sponten nu på plats.

Går det enligt planen?
Ja, det flyter på.

Vilken påverkan har det som görs?
Arbetet väster om Järnbron påverkar så att det blir lite stökigt och trångt periodvis i området, samt att p-platserna där utgår fram till sensommaren. Kör sakta då arbetsområdet är strax intill vägen.

Vad sker härnäst och när?

I nästa steg med kajrenoveringen kommer en pråm placeras i ån väster om Sibylla, där det ska borras stag som stabiliserar kajen. Från Sibylla och österut blir det en annan variant av stag (dragstag) som fästs en bit in i fast mark.

För frågor om båtplatser, kontakta
Henrik Olsson
Hamn- och skärgårdsförvaltare
Telefon: 070-649 51 41
E-post: henrik.olsson@soderhamn.se

Se fler lägesbilder

Följ arbetets gång via tidigare lägesbilder från Centrumplanens genomförande:
Centrumplanen förvekligas i etapper

Tillfälliga parkeringsplatser

Under byggperioden påverkas vissa p-platser och nya tillkommer som kompensation. Utnyttja gärna de tillfälliga p-platserna och fortsätt handla lokalt och centralt!

Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn

Senast uppdaterad: 16 augusti 2023