Trygghetsvandring genom Ljusne – förbättringar i fysiska miljön väntar

Kommunala tjänstepersoner, lokala politiker och Ljusnebor deltog i trygghetsvandringen.

En trygghetsvandring genom Ljusne visade på vad som kan åtgärdas för att höja tryggheten på orten.

Söderhamns kommun och kommunala bostadsbolaget Faxeholmen genomförde tillsammans med representanter för medborgare i Ljusne en trygghetsvandring i orten. Kommunalrådet John-Erik Jansson (C) samt kommundirektör Patrik Jakobsson deltog från kommunens sida tillsammans med berörda tjänstepersoner.

Trygghetsvandringen syftade till att identifiera platser som av olika anledningar upplevs som otrygga Vandringen gick genom centrala Ljusne, Stenbergaskolan samt på tåghållplatsen.

Åtgärder väntar

Mestadels upptäcktes brister i belysning och slyröjning samtidigt som en trasig dagvattenledning uppmärksammades.

Resultatet av vandringen kommer nu att tillställas ansvarig verksamhet för åtgärder.

- Det är bra att vi besöker även ytterområden och ser om det finns saker att förbättra gällande den fysiska miljön. Vi har fått inspel som kan förbättra tryggheten och som vi nu tittade på, säger John-Erik Jansson (C), kommunalråd.

Läs mer: Trygghet i Söderhamn

Läs mer: Trygghetsvandring i centrum

Senast uppdaterad: 15 maj 2023