Riktlinjer för hållbara evenemang

Nu finns riktlinjer och checklistor tillgängliga som stöd för dig som ska arrangera ett evenemang i Söderhamns kommun. Oberoende av evenemangets storlek och karaktär – från idrott till musik och kultur – är dessa riktlinjer en viktig förutsättning för att kunna utveckla evenemangen i en hållbar riktning.

För att minska ditt klimatavtryck samt skapa ett tryggt, säkert och inkluderat evenemang kan du som arrangör av evenemang i Söderhamns kommun ta stöd av kommunens riktlinjer och checklistor för hållbara evenemang. Riktlinjerna gäller i första hand evenemang som kommunen själv arrangerar, stora som små, men hållbarhetsperspektivet kommer även att avspegla sig i exempelvis bedömning av föreningsbidrag och i samband med platsupplåtelser. Det kommer succesivt att ställas högre och högre krav på externa aktörer kring dessa frågor.

- Första tanken om att ta fram riktlinjer för hållbara evenemang väcktes i samband med en diskussion på vår enhet om säkerhetsfrågor kring större evenemang. När vi sedan upptäckte att det fanns en aktivitet i Kretsloppsplanen att ta fram riktlinjer tog jag kontakt med Gunilla Jonsson som är kommunens hållbarhetsstrateg. Och på den vägen är det, säger Malin Rönström, kultur- och konstansvarig i Söderhamns kommun.

Läs mer: Tips till dig som arrangör av evenemang - Söderhamns kommun (soderhamn.se) Länk till annan webbplats.

Tio fokusområden för hållbara evenemang

Att applicera dessa riktlinjer i arbetet med att arrangera hållbara evenemang innebär i praktiken ett arbete med insatser inom tio prioriterade fokusområden som i sin tur ska matchas till fyra olika målgrupper; producent, kund, intressent och samhälle.

- Det finns många goda exempel på evenemang som lyckats att minska sitt klimatavtryck drastiskt och samtidigt skapat ett engagemang och en förståelse för vikten av dessa frågor hos besökarna. Och detta genom aktiva och strategiska val vad gäller exempelvis vilken mat som serveras. Evenemang har visat sig vara en utmärkt plattform för beteendeförändring, både hos besökare och medverkande, och det ska vi så klart ta tillvara på, säger Malin.

Läs mer: Hållbara evenemang - Söderhamns kommun (soderhamn.se) Länk till annan webbplats.

För frågor om hållbara evenemang, kontakta

Gunilla Jonsson, hållbarhetsstrateg
E-post: gunilla.jonsson@soderhamn.se

Malin Rönström, kultur- och konstansvarig
E-post: malin.ronstrom@soderhamn.se

Therese Nilsson, konsulent Sport och fritid
E-post: therese.nilsson@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 4 juli 2023