Inspiration och tips till dig som arrangör av evenemang

Här får du tips på hur ditt evenemang kan bli mer hållbart ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Och i förlängningen också ekonomiskt hållbart.

Oavsett vilken typ av evenemang du planerar finns några övergripande tips du alltid kan använda. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och alla små steg mot ett mer hållbart evenemang är toppen! Arbeta utifrån de förutsättningar ni har!

Organisera hållbarhetsarbetet

 • Utse ansvariga för hållbarhetsarbetet innan, under och efter evenemanget. Viktigt är att berörda nyckelaktörer är införstådda med evenemangets hållbarhetsprofil och kommunens riktlinjer.
 • Undersök vilka lagkrav eller riktlinjer/styrdokument som är aktuella.
 • Sätt gärna ett kommunicerat och accepterat mål för ert hållbarhetsarbete! Det kan motivera alla involverade att göra det lilla extra.
 • Utbilda och informera all personal; intern som extern inklusive volontärer.

Välj plats utifrån miljö, trygghet och tillgänglighet

 • Välj plats i förhållande till möjliga transportalternativ, då transporter står för en stor del av klimatpåverkan.
 • Ta även hänsyn till säkerhet och tillgänglighet utifrån det sociala perspektivet och till hyra och arbetsmiljö utifrån ekonomisk och social hållbarhet.
 • Välj en plats som är anpassad för evenemanget, som tar hänsyn till lokala ekosystem som mark och vatten, samt till närboende med tanke på buller och eventuella trafikstörningar.

Håll dialog med närboende eller andra berörda

 • Håll en bra dialog med närboende eller andra berörda för att undvika missnöje och eventuella klagomål. Det underlättar genomförandet både för dig som arrangör och det skapar en transparens och delaktighet i arrangemanget.

Ställ krav på leverantörer och medarrangörer

 • Ställ hållbarhetskrav på material och produkter hos leverantörer. Det är viktigt att de inte innehåller skadliga ämnen och att de i största möjliga mån är återvinnings- eller återbrukbara.
 • Undvik engångsartiklar och eftersträva att använda produkter som är märkta med till exempel Svanen, Bra miljöval, EU Ecolabel och Global Organic Textile Standard – GOTS.
 • Samverka i första hand med lokala aktörer för en bättre miljö och ökad sysselsättning i i närområdet.

Kommunicera hållbarhet

 • Genom att informera om hållbarhetsarbetet skapas positiv marknadsföring för evenemanget, samtidigt som det blir ett gott exempel för andra arrangörer.
 • Att marknadsföra hållbarhet stärker också arrangemangets varumärke samtidigt som det kan locka fler besökare både till evenemanget och till regionen.
 • Prioritera digital information, undvik tryckt material i största möjliga mån.

Mat och dryck

 • Välj helst närproducerad och ekologisk mat.
 • Om kött serveras har vilt eller fågel oftast minst miljöpåverkan. Genom att välja rätt kan evenemangets miljö- och klimatpåverkan minskas avsevärt.
 • Undvik att servera buteljerat vatten och ställ krav enligt märkning som till exempel KRAV, Fairtrade och MSC.

Utvärdera evenemanget

 • Utvärdera vad som fungerat bra och mindre bra.
 • Berätta om hur ni har bidragit till en hållbar utveckling och återkoppla gärna till finansiärer, samarbetspartners med era synpunkter och erfarenheter.

Källa: Guide för hållbara evenemang - Stockholms stad (foretagsservice.stockholm) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 september 2023
Uppleva och göra