Hållbara evenemang

Ett band på en scen i förgrunden med publiken i bakgrunden.

Kommunens riktlinjer och checklistor för hållbara evenemang ska ses som stöd och hjälp för dig som planerar för ett stort eller litet evenemang. Minska ditt klimatavtyck samt skapa ett tryggt, säkert och inkluderande evenemang.

Tipsen i riktlinjerna kan användas för stort som smått - idrottsevenemang, skolavslutningar, författarbesök, konferenser, musikarrangemang eller konstutställningar mm.

Du som ska arrangera evenemang i vår kommun

Riktlinjerna är styrande för kommunala arrangemang.

Du som t.ex. söker kommunalt bidrag eller vill hyra kommunens lokaler och offentliga platser kommer att påverkas av riktlinjerna. Vi kommer titta på hållbarhetsfrågan i våra bedömningar och prioriteringar.

Riktlinjerna ger stöd för planering inför, genomförande och uppföljning/utvärdering.

Syftet med riktlinjerna är att göra förflyttningar mot mer och mer hållbara evenemang. Det vill säga: minska klimatavtrycket, skapa event och mötesplatser som ökar mångfald, jämställdhet och inkludering.

Vi är mycket väl medvetna om att ingen kan göra allt, men det är vår övertygelse att alla kan göra något! Alla små steg mot mer hållbara evenamang är avgörande.

Läs mer om kommunens hållbarhetsarbete

Senast uppdaterad: 18 januari 2024
Uppleva och göra