Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 22 augusti

Gjutning av kaj.

En bit av den nygjutna krönbalken, 22 augusti 2023.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport, den första efter semesteruppehållet.

Vad sker nu i projektet?

Väster om Järnbron: Här förbereds för belysning, p-ytor, planteringar och laddstolpar.

Kajen: Armering och gjutning pågår för fullt. På någon del av kajen är gjutningen klar.

Västra Parkgatan: Området delvis instängslat för omgörning enligt planen.

Går det enligt planen?

Ja i stort. De höga vattennivåerna nyligen har påverkat gjutning av kajen och där tappades lite tid som förhoppningsvis kan arbetas in.

Vilken påverkan har det som görs?

Ingen större, förutom att det blir lite trängre att ta sig fram på Västra Parkgatan.

Vad sker härnäst och när?

Denna vecka påbörjas markarbete i Gurkparken i slänten upp mot Hamnbron. Där ska bland annat byggas en ny trappa. Byggstängslet flyttas något inför detta, men påverkar inte framkomligheten.

Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Grävmaskin i arbete.

I slänten upp mot Hamnbron grävs det för en ny trappa ned mot Gurkparken.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023