Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 18 september

Gjutning av kaj.

Fortsatt arbete med gjutning av kaj i området vid Sibylla.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport.

Vad sker nu i projektet?

Väster om Järnbron: Området färdigställs. Ambitionen är att öppna p-ytan närmast Järnbron denna vecka.

Kajen: Armering och gjutning fortgår på ett bra sätt. Klart i oktober om vädret tillåter. Bron som varit under renovering tillbaka och väntar på att få beläggning, plåtar, tätning och belysning innan öppning.

Gurkparken: Plan för street basket har fått linjer och trämurar för avgränsning sätts på plats. Granittrappan upp emot Norralagatan påbörjas i veckan.

Västra parkgatan: Öppnas inom kort, plantering av träd återstår.

Går det enligt planen?

Ja det flyter på.

Vilken påverkan har det som görs?

Ingen märkbar, fler ytor återgår.

Vad sker härnäst och när?

Jobb med markarbeten, grönytor och planteringar väntar från Gurkparken och västerut. Så fort betongarbetena (gjutning) är klara vid ån ska ytornas där barackerna står göras i ordning för att användas.

Bro över å.

Den nyrenoverade bron har lagts tillbaka, men ännu inte öppnats.

Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Läs mer: Centrumplanen förverkligas i etapper

Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Se fler lägesbilder

Följ arbetets gång via tidigare lägesbilder från Centrumplanens genomförande.

Tillfälliga parkeringsplatser

Under byggperioden påverkas vissa p-platser och nya tillkommer som kompensation. Utnyttja gärna de tillfälliga p-platserna och fortsätt handla lokalt och centralt!

Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn

Senast uppdaterad: 21 juli 2024