Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 18 oktober

Det pågår en hel del markarbete i Gurkparken. Här syns några små båtar som ska ingå i ett lek- och aktivitetsområde i parken.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport.

Vad sker nu i projektet?

Kajen: Sista etappen är gjuten, nu görs återfyllning för gångstråk närmast kajen samt andra markabeten som nu blir möjliga. Därmed har de som arbetat med gjutningen gjort sitt och baracker kan flyttas.

Väster om järnbron: Parkeringsplatser öppnade och planteringar pågår.

Vid Svea bio: Några ytor görs om och planteringar på gång.

Gurkparken: Markarbeten pågår. Bland annat med gångstråk, samt att det förbereds för konstverket som ska monteras i bärjan av november.

Går det enligt planen?

Ja, det rullar på mot slutbesiktning i slutet av november.

Vilken påverkan har det som görs?

Ingen direkt.

Vad sker härnäst och när?

Markjobb fortgår, det förbereds för planeringar, cortenplåt, sten och friser. Bänkar och bord packas upp inför montering. I Gurkparken förbereds för ett aktivitetes- och lekområde strax väster om Hamnbron.

Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Ett av gångstråken genom Gurkparken, sett från nordost.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023