Val av skola för förskoleklass läsåret 2024/2025

Dags att göra val till förskoleklass för barn födda 2018 inför läsåret 2024/2025. Sista dagen för att lämna in valet till förskoleklass är den 15 december 2023. Förskoleklass finns på kommunens skolor och har nära samarbete med de lägre årskurserna i skolan. Verksamheten är obligatorisk, avgiftsfri och följer skolans läsårs- och lovtider.

Förskoleklass omfattar minst 525 timmar under ett läsår vilket motsvarar 3 timmar per dag.

Brev skickas ut under vecka 47. Du som har digital brevlåda kommer att få ditt brev där, övriga får brev skickat hem. Alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val till förskoleklass för sitt barn. Om inget val görs får barnet plats i förskoleklass i sitt upptagningsområde.

Närhetsprincipen och vårdnadshavares val av skola

Det är de barn som bor närmast skolan som får plats i första hand, rektor beslutar hur många elever som kan tas emot i förskoleklassen. Till exempel; om det finns plats för 30 elever i förskoleklassen så är det de 30 elever som bor närmast skolan som erbjuds plats i första hand.

Val till förskoleklass

Val till förskoleklass görs av vårdnadshavare senast 15 december 2023.

Gör ditt val via e-tjänst eller blankett

  • I e-tjänsten loggar du in med bank-ID eller mobilt bank-ID.
  • Blanketten kan vårdnadshavare som saknar mobilt bank-ID använda.
    Blanketten kan även hämtas på Kundtjänst, Faxholmsgatan 3 i Söderhamn eller på närmaste skola.
    Skicka blanketten till den skola som är avsändare på ditt brev, adressen finns i brevet. Det går också bra att lämna blanketten på närmaste skola i Söderhamns Kommun.

Besked om skolplacering

Det är rektor på mottagande skola som fattar beslut om skolplacering. Under mars månad får vårdnadshavare besked om barnets skolplacering i förskoleklass.

Om du har frågor, kontakta kundtjänst, telefonnummer 0270-750 00.

Ansökan till fritidshem

Barn som redan har plats i förskola eller i pedagogisk omsorg flyttas automatiskt över till fritidshemmet vid övergång till förskoleklassen, om inte platsen sägs upp. Om platsen i förskola eller i pedagogisk omsorg sägs upp måste en ny ansökan till fritidshemmet göras via e-tjänst eller skriftligt på blankett.

Inskolning

Information om inskolning i förskoleklass får du genom nuvarande förskola/pedagogisk omsorg eller via separat inbjudan från skolan.

Skolskjuts och skolmåltider

Elever i förskoleklass har rätt till skolskjuts och kostnadsfria skolmåltider på samma villkor som grundskoleelever.

Senast uppdaterad: 24 november 2023