Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn 6-12 år. Verksamheten ska bidra till att skolans läroplan uppfylls.

Fritidshemmen bedrivs vid skolenheterna i kommunen och har ett nära samarbete med förskoleklassen och klasserna i de lägre skolåren. Verksamheten bedrivs före och efter skoltid. Ett fritidshem drivs även i privat regi, Söderhamns knowledge fritidshem vid Söderhamns friskola.

Lovtillsyn
Lovtillsyn finns för barn som är 6-12 år som annars inte är inskrivna på i fritidshem. Lovtillsyn finns inte under sommarlovet.

Möjlighet finns till korttidstillsyn för barn över 12 år utanför det egna hemmet enligt 9:7 § LSS. Ansökan görs via omvårdnasförvaltningens LSS enhet.

Senast uppdaterad: 9 september 2022
Förskola, skola och utbildning