Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som bedrivs före och efter skoltid för barn i åldrarna 6-12 år.

Fritidshemmen finns vid skolenheterna i kommunen och har ett nära samarbete med förskoleklassen och de lägre skolåren. Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem. Barn som har behov av att vara på fritidshem på grund av familjens situation kan också ha rätt till plats.

Verksamheten ska stimulera ditt barns utveckling och lärande och samtidigt ge en meningsfull fritid och rekreation. I kommunen finns ett fritidshem i privat regi, Söderhamns knowledge fritidshem vid Söderhamns friskola.

Lovtillsyn

Lovtillsyn finns för barn som är 6-12 år som annars inte är inskrivna på i fritidshem. Lovtillsyn finns inte under sommarlovet.

Korttidstillsyn

Möjlighet finns till korttidstillsyn för barn över 12 år utanför det egna hemmet enligt 9:7 § LSS. Ansökan görs via omvårdnasförvaltningens LSS enhet.

Avgifter

Mer information om avgifter för fritidshem hittar du här: Avgifter och regler för förskola och fritidshem

 

Senast uppdaterad: 2 maj 2024