Åtgärdsprogram för länets miljömål lanserades i Söderhamn

Kvinna pratar inför åhörare.

Söderhamns kommuns hållbarhetsstrateg Gunilla Jonsson visade under seminariedagen på lokala exempel i arbetet för att nå miljömålen.

Vi ska lösa många av miljöproblemen innan vi lämnar över till nästa generation. Det är målet för det regionala arbetet med milljömålen. Nu finns ett nytt gemensamt Åtgärdsprogram som 30 november lanserades på CFL i Söderhamn.

Med en välmatad seminariedag på CFL i Söderhamn presenterades det viktiga redskapet för hur kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv och civilsamhälle ska arbeta för hållbar utveckling i länet. Dokumentet som lanserades var Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023-2030, som innehåller både fyra temaområden och ett bibliotek av åtgärder till dessa.

Till dokumentet: Åtgärdsprogram för miljömål 2023-2030 - Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats.

- Det är bra uppslutning här i dag, Söderhamn är verkligen en bra värd för det här. Mycket handlar om att först få ut dokumentet i länet, att lansera Åtgärdsprogrammet. Sedan går arbetet vidare, säger Ola Nyberg, samordnare för Miljömålen hos Länsstyrelsen.

Per Bill och Gunilla Jonsson.

Landshövding Per Bill och Gunilla Jonsson, Söderhamns kommuns hållbarhetsstrateg, var två som deltog då Åtgärdsprogrammet för länets miljömål lanserades på CFL i Söderhamn.

Lokala lyckade exempel

Under dagen på CFL fick deltagarna dessutom ta del av positiva exempel från den gångna åtgärdsperioden (2014-2020) från länets kommuner. Från Söderhamns visade kommunens hållbarhetsstrateg Gunilla Jonsson lokala grepp, som att jobba med reserverade kontrakt för sociala företag inom second hand och hur miljöpedagoger arbetar internt i kommunorganisationen med att ta hand om och förebygga avfall.

Läs mer: Nytt avtal med sociala företag – främjar handel på andra hands-marknaden

I vissa delar riktas intresse från andra kommuner mot Söderhamn, som kommit långt i samverkan mellan sektorer och bolag.

- Jag märker att många är nyfikna på det vilket är roligt. Kul att man lägger en sådan här dag i Söderhamn. Vi har fått höra att 66 procent av delmålen uppfyllts i det tidigare Åtgärdsprogammet, nu ska vi arbeta framåt för att försöka göra det ännu bättre, säger John-Erik Jansson (C), kommunsyrelsens ordförande i Söderhamn.

Nu väntar åtgärder

Åtrgärdsprogrammet 2023-2030 har tagits fram mellan 2019 och 2023 och engagerat många på vägen mot färdigt dokument. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna det regionala arbetet mot miljömålen där kommunerna är viktiga spelare, som nu ska skriva under överenskommelser för vad som ska genomföras och följas upp fram till 2030.

- Det är nu arbetet börjar, säger Per Bill, landshövding i Gävleborgs län, som också var på plats.

Läs mer: Klimat och hållbarhet Söderhamns kommun

Läs mer: Söderhamns kommun i topp i Hållbarhetsranking

Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) ser fram emot arbetet som nu väntar sedan Åtgärdsprogrammet lanserats.

Senast uppdaterad: 1 december 2023