Informationsmöte om Centrumplanens etapp 3 - välkommen 29 februari

Visionsbild av södra hamngatan.

Visionsbild av Södra Hamngatan, sedd från väster.

Med Centrumplanens etapp 3 tar vi utvecklingen av Söderhamns centrum vidare för en för en grön och nära stad! Välkommen på allmänt informationsmöte om vad som väntar: CFL, torsdag 29 februari kl 18-19.

I etapp 3 väntar dels renovering av vägen, nya gång och cykelvägar, ny bro, upprustning av Hamnbron och mer trafiksäker busshållplats. Dels kommer Söderhamn Nära att genomföra ledningsarbeten i gatan i samband med omgörningen.

Det kommer förstås att innebära påverkan på bland annat framkomlighet, trafikflöden och parkeringsplatser under tiden.

Välkommen till informationsmöte

Välkommen till ett allmänt informationsmöte så får du veta mer. På plats finns bland andra byggprojektledaren Hans Uddén, Söderhamns kommun och Simon Holm, projektsamordnare på Söderhamn Nära, politiker och X-trafik.

Tid: Torsdag 29/2, kl 18-19
Plats: CFL, Söderhamn.

Läs mer: Dags för etapp 3 i Centrumplanen - påverkan på Södra Hamngatan

Läs mer: Centrumplan förverkligas i flera etapper Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024