Förmåner och fördelar

Att ha bra arbetskamrater och att jobbet känns roligt och utvecklande - det är viktigast för många som söker jobb. Men det finns också andra värden som är viktiga när du väljer arbetsgivare. Här berättar vi kort om våra förmåner och vad vi som ser som fördelar med att arbeta i Söderhamns kommun. 

Friska medarbetare

Att våra medarbetare mår bra är viktigt för oss. Som en del i att vara en sund organisation och en attraktiv arbetsgivare arbetar vi aktivt med Sunt Arbetslivs friskfaktorer samt vår gemensamma arbetsmiljö. Vi har hälsoinspiratörer inom alla sektorer som tillsammans med chef arbetar aktivt för en friskare och mer hälsofrämjande arbetsplats. Kommunen anordnar kostnadsfria friskvårdsaktiviteter där våra medarbetare bland annat kan delta i digitala träningspass på sin fritid och vi har även egna gym där du som anställd kan träna gratis.

Friskvård

Alla medarbetare kan få friskvårdsbidrag - både du som är tillsvidareanställd och du som har en timanställning. Friskvårdsbidraget för dig som är tillsvidareanställd eller månadsavlönad ligger år 2024 på 2000 kr per år.

Du väljer själv vad du använder pengarna till i vår Wellnet-portal. Där hittar du aktiviteter inom gruppträning, individuell träning, kost/vikt, kroppsbehandlingar och simning. I Söderhamn och i andra orter, så att du som pendlar också kan nyttja ditt bidrag till aktiviteter på din hemort.

Förmånscykel

Om du är tillsvidareanställd har du möjlighet att hyra en cykel under en treårsperiod till ett förmånligt pris. Kostnaden för cykeln betalar du genom ett bruttolöneavdrag varje månad (förmånsskatt tillkommer). När avtalsperioden är slut väljer du om du vill köpa ut eller lämna tillbaka cykeln.

Semester och semesterväxling

Till och med det år du fyller 39 år har du 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 får du 31 semesterdagar, och vid 50 år får du 32 semesterdagar.

Som medarbetare har du möjlighet att semesterväxla genom att ansöka till din närmaste chef om att växla in årets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Medarbetare som till och med 39 år kan få fem extra lediga dagar, och medarbetare som är 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar.

Föräldraledighet

Enligt lag har du rätt att ta ut ledighet med eller utan föräldrapenning.

För barn födda före den 1 januari 2014: Föräldrapenning kan tas ut till dess att barnet slutat första klass i grundskolan eller t o m dagen då barnet fyller 8 år.

För barn födda den 1 januari 2014 eller senare: Föräldrapenning kan tas ut till och med den dag då barnet fyller 12 år eller när barnet slutar årskurs 5 i grundskolan.

Du har också rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel (25%) för barn som inte fyllt 8 år eller inte har gått ut sitt första skolår i grundskolan.

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägg får medarbetare som varit sammanhängande anställd hos oss minst 180 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning.

Terminalglasögon

Om du arbetar mer än en timme per arbetsdag vid bildskärm kan du få bidrag för terminalglasögon.

Utvecklingsmöjligheter

Som medarbetare i Söderhamns kommun kan du få ett varierat yrkesliv. Vi är en organisation med 2 500 medarbetare. Vår storlek gör att det är möjligt för dig att växa inom kommunen. Du kan utvecklas genom nya uppdrag och ansvarsroller, eller genom att fördjupa din kompetens inom ditt befintliga uppdrag.

Heltidsanställningar för alla

I kommunal verksamhet är det vanligt med deltidsanställningar, men Söderhamns kommun är sedan länge en "heltidskommun". Som tillsvidare anställd medarbetare hos oss ges du både rätt och möjlighet att arbeta heltid. Det gäller oavsett verksamhet. I första hand försöker vi erbjuda heltid på den egna arbetsplatsen, men det kan bli fråga också bli fråga om kombinationer på olika sätt. Söderhamns kommun arbetar aktivt och tillsammans med Fackförbundet Kommunal för att undanröja de kvarvarande hinder som kan finnas för heltidsarbete. Heltidsarbete ger en lön att leva på, en ekonomisk trygghet och oberoende.

Kollektivavtalsförsäkringar

Som medarbetare i Söderhamns kommun är du försäkrad vid sjukdom och arbetsskada genom AFA Försäkring samt vid dödsfall genom KPA Livförsäkring.

Pension

Som anställd i Söderhamns kommun har du kollektivavtalad tjänstepension i form av bland annat avgiftsbestämd ålderspension.

Egen företagshälsovård

Söderhamns kommun har gått in i en gemensam nämnd för företagshälsovård tillsammans med Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåkers och Sandvikens kommuner samt Region Gävleborg.

Att vara delägare av sin egen företagshälsovård tillsammans med andra aktörer som i stort sett har samma behov, utmaningar och perspektiv ökar kvaliteten på vår företagshälsovårdens tjänster och utbud. Som ägare har vi ju stora möjligheter att påverka utbud av tjänster och sätta relevanta kvalitetskrav. Vi har tillgång till 28 specialister med mångårig erfarenhet av arbete med företagshälsovård som har fokus på offentliga sektorns specifika behov. Söderhamns kommun har också ett kärnteam som servar cheferna direkt.

Framtida ledare

Tillsammans med flertalet kommuner i länet driver vi utvecklingsprogrammet Framtida Ledare. Idén är att hitta flera framtida ledare bland dagens medarbetare. Du som har chef- och ledaregenskaper får möjlighet att utvecklas och förbereda dig inför eventuella kommande ledaruppdrag.

Vi är i stort behov av personer som är beredda att gå in i ledaruppgifter och det här programmet är en del i chefsförsörjningen.

Utbildningen innehåller block om; Ledaruppdraget och rollen som chef och ledare; styrning och ledning; framtid och omvärld; leda i förändring och utveckling; framtida ledarskap samt skuggning av ledare.

Löneväxling för pension

Om du är tillsvidareanställd med månadslön har du möjlighet att bruttolöneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. (Löneväxling rekommenderas bara dem som efter växlat sparbelopp har en bruttolön överstigande 45 800 kr/månad (2021) (motsvarande en årslön om 8,07 inkomstbasbelopp).

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 21 maj 2024