Introduktionsprogram för nya chefer

I din roll som chef behöver du ha god kunskap om områden som bland annat rör arbetsrätt, och förändringsarbete.

- Under de senast åren har vi medvetet satsat mycket på att stärka ledarskapet i Söderhamns kommun. Ett väl fungerande ledarskap är en av nycklarna för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Mikael Svensson, HR-chef i Söderhamns kommun. Satsningen består av flera olika delar:

Utbildningsprogrammet "Ny som chef"

Utbildningsprogram riktar sig till dig som är ny i rollen som chef. Programmet handlar om rollen som ledare, grunderna i coachande ledarskap och grupputveckling, kommunikation och samtal. Syftet är att du ska få ökad tydlighet och trygghet i rollen som chef/ledare och det ansvar det innebär. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, reflektion, arbete med olika modeller och verktyg, personliga ledarutmaningar och erfarenhetsutbyte.

Ledarutvecklingsprogram

Alla chefer i Söderhamns kommun går vårt ledarutvecklingsprogram. Vårt ledarutvecklingsprogram vänder sig till alla chefer, både nya och rutinerade chefer. Programmet syftar till att utveckla och stärka Söderhamns kommuns gemensamma värderingar.
- Genom programmet tränas du i i de kompetenser som krävs för säkerställa att ditt ledarskap går i linje med vår styr- och ledningsfilosofi. Det säkerställer också att du leder mot konkreta resultat. Utbildningsblocken handlar om coachande ledarskap, kommunikation, feedback och möten, värderingar och förändring samt utvecklande ledarskap och min personliga utveckling, berättar Cecilia Simonsson HR-konsult inom Söderhams kommun och ansvarig för ledarutvecklingsprogrammet.

Framtida ledare

Förutom att uveckla befintliga chefer i organisationen har vi ett stort behov av personer som är beredda att gå in i en framtida ledarroll. Programmet Framtida Ledare är en del i vår framtida chefsförsörjning och drivs tillsammans med andra kommuner i länet. Idén är att hitta flera av våra framtida ledare bland dagens medarbetare. De som gått programmet har en god grund för att gå in en ledarroll.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn