Söderhamn i framkant – pedagogerna Jan och Ellinor hyllar skolorna och förskolorna: –Stortrivs och stora möjligheter till utveckling

Pedagogerna Jan Svenström och Ellinor Wennström-Frank i skolan respektive förskolan.

Pedagogerna Jan Svenström och Ellinor Wennström-Frank menar att det finns en samsyn och satsning på helheten inom skola och förskola i Söderhamns kommun.

Ett offensivt digitaliseringsarbete, ett starkt värnande om en likvärdig skola/förskola och en möjlighet för lärarkåren att utvecklas och förkovras. Det är några av framgångsfaktorerna i Söderhamns kommun.
– Vill man utvecklas i sin lärarroll ska man välja Söderhamn, säger grundskolläraren Jan Svenström.

Söderhamns kommun arbetar hårt med att skolan ska vara likvärdig för alla och med hög kvalitet. Det görs på olika sätt, och ett av dem är ett engagerat digitaliseringsarbete.

Ellinor Wennström-Frank är förskollärare på Trönö förskola. På 20 procent jobbar hon också som förskoleutvecklare med hela kommunen som arbetsfält. Inriktningen är digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete, vilket går ut på att implementera digitala verktyg i förskolan.

– Vi har skapat en handlingsplan för hur vi ska jobba med det här för all pedagogisk personal i förskolan, berättar Ellinor, och fortsätter.

– Bli en av oss! Det finns ett flertal lediga pedagogjobb i Söderhamns kommun i både skola och förskola.

En pojke och flicka använder en läsplatta som pedagogiskt verktyg och Ellinor finns med i bakgrunden.

Söderhamns skolor satsar på digitalisering, vilket märks hos Ellinor Wennström-Frank och hennes elever på Trönö förskola.

Syftet med digitaliseringsarbetet är att skapa en likvärdig förskola i kommunen.

– Jag har alltid varit intresserad av nya saker. Och barnen är inte svåra att få med sig på tåget, de dras ju till allt som har med digitalisering att göra.

Ellinor har under flera år jobbat med digitalisering, och i uppdraget ingår det att hålla i workshops och att erbjuda hjälp och stöd till sina kollegor kring de digitala verktygen. Det kan till exempel handla om hur man använder olika appar i skapande verksamhet.

– Kommunen har verkligen satsat på det här och jag märker också att fler och fler i arbetslagen vill vara med på detta, säger Ellinor.

en läsplatta i förgrunden visar barnet i en spännande miljö medan samma barn står bakom läsplattan med en "green screen" bakom sig.

Barnen är inte svåra att få med sig på digitaliseringen, menar Ellinor Wennström-Frank.

Ett annat spännande arbete som Söderhamn är med i är ”Skua” som står för ”Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt”. Jan Svenström är grundskollärare och jobbar med detta kommunövergripande arbete. Enkelt förklarat handlar Skua om att stötta elevers språkanvändning och öppna upp för klassrumsamtal.

– Arbetssättet utgår ifrån forskning och gynnar alla elever men främst de flerspråkiga. Det här startade för några år sedan när Söderhamn tog emot många nyanlända och kommunen såg ett behov av att förändra undervisningen. Skua blev ett sätt att arbeta med språket. Dessutom är hela kommunen är inne i arbetssättet. Det är ett fantastiskt sätt att uppnå likvärdig skola, säger Jan Svenström.

Skua används även inom förskolan.

– Det är ett sätt att ge alla elever en möjlighet att göra sin röst hörd, säger Ellinor.

Elever syna bakifrån, de tittar framåt på Jans undervisning.

Grundskollärare Jan Svenström undervisar sina elever.

Ett tredje ”ben” i arbetet för en skola med hög kvalitet i Söderhamn är Komtek och projektet ”Naturvetenskap och teknik för alla” vars syfte är att stötta lärare i deras uppdrag att jobba med natur och teknik och genomföra aktiviteter i klassen.

Jan och Ellinor vill också lyfta arrangemanget Skolforum som äger rum varje höst och som ger lärarkåren möjlighet till både nätverk och kompetenshöjning.

– All fortbildning som vi får har en röd tråd, det är inget som bara tas ur luften. Det finns en tanke bakom allt som görs och då kan vi också utvecklas i våra roller på ett bra sätt. Det skapar en vi-känsla när kompetensen sprids överallt och inte bara finns i en särskild klass eller på en viss skola.

Läraren Jan undervisar med hjälp av digitala verktyg framför klassen.

Jan Svenström framhåller styrkan i att all fortbildning har en röd tråd och säger att Söderhamn tillhör toppskiktet i landet när det kommer till fortbildning och kompetensutveckling.

Ett kollegialt lärande är en viktig del av det.

– Vi lär av varandra hela tiden och de digitala verktygen ger oss nätverk och sammanhållning. Vi har tillgång till varandra.

Jan Svenström håller med:

– Jag tror att Söderhamn tillhör toppskiktet när det gäller fortbildning och kompetensutveckling, säger han.

Läs mer: För att få en djupare inblick av vardagen på Söderhamn kommun följ kommunens stafettkonto på Instagram Länk till annan webbplats..

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 12 oktober 2023