30 år som lärare i Söderhamns kommun

Bild

Birgitta Grahn, lärare i årskurs 2 på Norrtullskolan, uppskattar den positivitet och viljan att lära som finns hos elever i låg- och mellanstadiet.

Birgitta Grahn utbildade sig till grundskollärare i svenska, SO och musik i årskurs 1–7 vid Högskolan i Gävle för 30 år sedan. Sedan dess har hon arbetat som lärare i årskurs 1–6 på flera skolor runtom i Söderhamns kommun.

Idag arbetar Birgitta som förstelärare i årkurs 2 på Norrtullsskolan.

- Jag trivs så bra med att arbeta i den här åldersgruppen, både låg- och mellanstadiet. Det är roliga ämnen och i de här åldrarna finns en sådan positiv inställning till lärandet. Grundskolan ger en ordentlig grund för barnen att stå på och att ha arbetat i både låg- och mellanstadiet har gett mig som lärare en bra förståelse för vad som krävs av en elev i lågstadiet för att klara av mellanstadiet, säger Birgitta.

Det är ett tufft men helt klart roligt jobb

Vidare berättar hon att läraryrket innebär ett högt tempo där ingen dag är den andra lik och att aldrig riktigt veta vad som väntar är en utmaning.

- Man får också utmana sina lärmetoder, finslipa dom lite. Samma metod fungerar inte i alla grupper. Det är ett tufft men helt klart roligt jobb.

Majoriteten av eleverna i Birgittas klass har utländsk bakgrund där det svenska språket är en utmaning i sig och även där handlar det om att testa sig fram för att hitta metoder som fungerar. Att läsa mycket tillsammans, att packa upp språket så mycket som möjligt och att hitta sätt att förklara på.

- Man övar upp sig själv som lärare också. Jag märker för varje år att jag själv blir bättre på att förklara och hitta egna sätt som jag utifrån erfarenhet vet fungerar. Det kan exempelvis handla om att ligga steget före när man läser en saga, ta in orden som står och omvandla dom till ord som är lättare att förstå. Vi använder oss också mycket av bildstöd i lärandet, förklarar hon.

Birgitta känner av att det finns en stor tacksamhet att få lära och gå i skolan hos både eleverna själva och deras föräldrar. Något som bidrar till den positiva känslan av att ha ett jobb man trivs med.

- Det smittar nog av sig till barnen också när de ser att även jag tycker om ämnena och tycker att det vi gör tillsammans är roligt. Jag trivs verkligen med mitt arbete.

Matematikagenter arbetar tillsammans för förbättrade resultat

Birgitta har även ett uppdrag som Matematikagent. Uppdraget innebär att hon tillsammans med andra lärare från skolor runtom i Söderhamns kommun bjuds in till träffar anordnade av sektor Barn- och lärande där fokuset ligger på matematik och att tillsammans hitta arbetssätt för att förbättra resultaten i matematik som fortsätter att sjunka, något som är en utmaning för skolor i hela Sverige och inte bara i Söderhamns kommun.

- Det är ett uppdrag som är otroligt roligt. Jag tycker väldigt mycket om matte och sprider gärna kunskapen vidare till mina kollegor, säger Birgitta.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 1 mars 2024