Vår värdegrund

Vår värdegrund är en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam för alla kommunens medarbetare och handlar om hur vi ska agera i samspelet med söderhamnarna och mot varandra som kollegor.

Värdegrunden består av tre små ord – med stor betydelse. 

Medborgarfokus

Vi finns till för söderhamnarna.
Vår drivkraft är ett framgångsrikt Söderhamn.

Vi utgår från syftet med vår verksamhet och lyssnar på medborgarnas behov. Vi går i täten för att skapa en hållbar framtid, där söderhamnarna känner en gemensam stolthet och framtidstro och där mångfald är en tillgång.

Engagemang

Vi fokuserar på utveckling och tar ansvar för helheten.
Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.

Genom att känna till syfte och riktning för verksamheten kan alla medarbetare ta ansvar för helheten och driva utvecklingsarbete.
Vi uppmuntrar varandra och visar energi, empati och engagemang.
Vi tror på den gemensamma kraften och kompetensen som vi alla bidrar med; kommunorganisation, näringsliv, föreningsliv och medborgare.

Tillit

Vi värdesätter olikheter – mångfald är en tillgång!
Vi lyssnar för att tillsammans hitta de bästa lösningarna.

Vi känner tilltro till kollegor och medborgare och tror på samspel för att hitta de bästa lösningarna.
Vi är transparenta, tillgängliga och lyhörda i våra relationer med kollegor och medborgare och agerar på ett hållbart, rättssäkert och effektivt sätt.  

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 4 mars 2022
Jobba hos oss

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn