Stor satsning satsning på cykel-, gång- och kollektivtrafik med nytt stadsmiljöavtal

Söderhamns kommun har fått en ansökan om stadsmiljöavtal godkänd av Trafikverket. Det innebär att Söderhamns kommun mellan 2022 och 2025 kommer att kunna utföra åtgärder för 90 miljoner kronor för att förbättra möjligheterna till kollektiv-, cykel- och gångtrafik.

Söderhamn kommun tar ett större grepp för bättre cykel- och kollektivtrafik. Genom ett stadsmiljöavtal med Trafikverket blir det möjligt att knyta ihop Söderhamnsporten med centrum och rusta upp cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Genom stadsmiljöavtalet medfinansierar Trafikverket med lika mycket som Söderhamns kommun satsar. Det ger omkring 45 miljoner kronor från två håll, totalt 91 miljoner kronor för åtgärder under fyra år, 2022-2025.

Det betyder att detta är en av de enskilt största investeringarna på många år.

- Fantastiskt bra att vi får den här möjligheten att göra lite mer kring hållbart resande. Mycket av det hade vi planerat att göra men nu kan vi växla upp. Det känns riktigt bra att vi spände bågen och ansökte för att göra ett större grepp, säger kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C).

Stadsmiljöavtalet innebär också att Söderhamns kommun ska utföra motprestationer i form av bland annat detaljplaner, som bidrar till ökad effekt.

Binder ihop delarna

Arbetet med att genomföra satsningarna inom stadsmiljöavtalet drar i gång redan 2022 och slutförs under 2025. Den första åtgärden blir att förbättra Norra hamngatan som gångfartsområde. Sedan väntar också flera spännande åtgärder för att binda ihop Söderhamnsporten med det som sker inom centrumplanen.

- Där passar det här stödet in extra bra. Vi tror också på en mereffekt för en liten kommun, att det bidrar till en positiv känsla hos medborgarna och något som stärker självkänslan, säger Marianne Johansson, samhällsbyggnadschef i Söderhamns kommun.

Totalsumman för Trafikverkets medfinansiering via stadsmiljöavtal är 2,35 miljarder kronor till de 15 kommuner/regioner som beviljas stöd.

Mer information om stadsmiljöavtal och relaterade projekt

Senast uppdaterad: 23 december 2022