Söderhamnsporten utvecklas i flera etapper

Ny rondell byggs för att skapa tillgänglighet till det nya affärsområdet.

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Söderhamnsporten
Typ av projekt: Infrastruktur
Övrigt: Utveckla resecentrum som mötesplats, stärka kopplingen till stadskärnan.

Vad?

Projektets syfte är utveckla resecentrum som mötesplats, stärka kopplingen till stadskärnan, peka ut platser för stationsnära boenden och verksamheter och inte minst skapa parker och stråk med vattenkontakt. En utveckling av Söderhamnsporten är en förändring som kommer ske etappvis över lång tid och som kommer kräva omfattande offentliga investeringar. Med ett framtida dubbelspår närmar vi oss främst Gävle, Hudiksvall och Sundsvall, men också Stockholm samt en rad andra orter längs med järnvägen. Att lättare kunna förflytta sig mellan städerna gör arbetsmarknadsregionen stabilare och bidrar till att regionen växer.

När?

Utvecklingen av Söderhamnsporten är en förändring som kommer ske etappvis över flera år.

Etapp 1 är klar. Ny rondell vid McDonalds för att skapa tillgänglighet till det nya affärsområdet där bl.a. ny matvarubutik ska byggas. Vi hoppas för förståelse för att det tidvis kan bli störningar/begränsad framkomlighet utmed Söderhamnsporten under byggperioden.

Start: 2021

Klart : December 2021.

Detaljplanarbete pågår
Ny detaljplan för Söderhamnsporten etapp 2 som möjliggör handel, kontor och centrumverksamhet.

Detaljplanarbete pågår
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny pendlarparkering.

Detaljplanarbete pågår
Detaljplan med syfte att möjliggöra handel, kontor och centrumfunktioner.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart


x


x


Senast uppdaterad: 7 september 2023
Bygga, bo och miljö