Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 13 februari

Arbete med kajrenovering vid Köpmantorget, måndag 13 februari 2023.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport!

Vad sker nu i projektet?

Pålningen som pågår i någon vecka fortsätter. Schaktning för fjärrvärme i Gurkparken startar och kommer inledningsvis att ske i nom arbetsområdet.

Går det enligt planen?

Ja, arbetet rullar på.

Vilken påverkan har det som görs?

Viss byggtrafik i området mellan Järnbron och Sibylla, begränsat till just det området. Visst ljud av pålning.

Vad sker härnäst och när?

Redan nämnda pålning och schaktning är vad som sker nu i några veckor. Söderhamn Nära kommer att lägga fjärrvärmeledningar vid Gurkparken sedan när området är uppgrävt.

Se fler lägesbilder

Följ arbetets gång via tidigare lägesbilder från Centrumplanens genomförande.

Läs mer: Lägesrapport - detta sker nu i Centrumplanen 31 januari

Mer information om Centrumplanen hittas på webben.

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper Länk till annan webbplats.

Tillfälliga parkeringsplatser

Under byggperioden påverkas vissa p-platser och nya tillkommer som kompensation. Utnyttja gärna de tillfälliga p-platserna och fortsätt handla lokalt och centralt!

Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn
Senast uppdaterad: 3 april 2023