Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 29 maj

Centrumutveckling, renovering av kaj

Arbetet med att riva gamla krönbalken (betongen) på kajen pågår nu i etapp 2 av Centrumplanen.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport!

Vad sker nu i projektet?

Fortsatt arbete väster om Järnbron, där smågatsten ska läggas. Norra hamngatan stängs av kväll/natt mellan 29 maj och 30 maj för att minimera påverkan och störning. Det är en del ljud från arbetsplatsen, vilket är ofrånkomligt då tunga maskiner är i arbete i detta skede.

Läs mer: Norra hamngatan avstängd kväll/natt

Kajrenoveringen rullar på med rivning av gammal krönbalk (själva betongen).

På Köpmangatan är det också klart med nya och fler p-platser. Dels på själva torgytan, dels med snedställds platser på Köpmangatan. Det är målat och klart på marken, senare färdigställs allt efter School's Out med plank och skyltar.

Går det enligt planen?
Ja, det flyter på.

Vilken påverkan har det som görs?
Avstängning kväll/natt mellan 29 och 30 maj på Norra hamngatan. Annars framkomligt med stökigt.

Vad sker härnäst och när?

Pålning startar inom någon vecka för den gång- och cykelbro som ska byggas vid Sibylla. Det är förberedande arbete för landfäste på åns norra sida.

Parkeringsplatser köpmantorget.

På och intill Köpmantorget finns nu fler och nya p-platser.

För frågor om båtplatser, kontakta
Henrik Olsson
Hamn- och skärgårdsförvaltare
Telefon: 070-649 51 41
E-post: henrik.olsson@soderhamn.se

Se fler lägesbilder

Följ arbetets gång via tidigare lägesbilder från Centrumplanens genomförande.
Centrumplanen förverkligas i etapper

Tillfälliga parkeringsplatser

Under byggperioden påverkas vissa p-platser och nya tillkommer som kompensation. Utnyttja gärna de tillfälliga p-platserna och fortsätt handla lokalt och centralt!

Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn

Senast uppdaterad: 16 augusti 2023