Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 12 juni

Grävmaskin i arbete.

Nu rivs det sista av den gamla krönbalken (betongen) och den gamla stålsponten skärs delvis bort. Därefter ska en ny krönbalk gjutas.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport!

Vad sker nu i projektet?

Väster om Järnbron: Fortsatt arbete där smågatsten läggs. Ambitionen är att detta område - väg, garageplatser och parkeringsplatser - ska färdigställas innan midsommar.

Kajen: Det sista av den gamla krönbalken (betongen) rivs. Sedan ska den gamla stålsponten delvis kapas bort och en ny krönbalk gjutas.

Går det enligt planen?
Ja, det rullar på.

Vilken påverkan har det som görs?
Inget, förutom ljud från arbetsområdena.

Vad sker härnäst och när?
Man sätter form för att armera och gjuta en ny krönbalk för kajen. Gjutningen sker i etapper.

Semesterperiod för etapp 2 är veckorna 29, 30 och 31. Inget arbete sker då och parkeringsytan vid Alen (öster om Järnbron) öppnas upp.

För frågor om båtplatser, kontakta
Henrik Olsson
Hamn- och skärgårdsförvaltare
Telefon: 070-649 51 41
E-post: henrik.olsson@soderhamn.se

Läs mer: Centrumplanen förvekligas i etapper Länk till annan webbplats.

Se fler lägesbilder

Följ arbetets gång via tidigare lägesbilder från Centrumplanens genomförande:
Centrumplanen förvekligas i etapper

Tillfälliga parkeringsplatser

Under byggperioden påverkas vissa p-platser och nya tillkommer som kompensation. Utnyttja gärna de tillfälliga p-platserna och fortsätt handla lokalt och centralt!

Läs mer: Tillfälliga parkeringsplatser Söderhamn

Senast uppdaterad: 16 augusti 2023