Arbetsmarknad

Ett stort och viktigt arbete är att öka självförsörjningen och jobba för att alla som bor i Söderhamn ska bli en del av vårt samhälle. Vårt mål att alla invånare ska ha jobb och att företagen i kommunen har tillgång till den kompetens och arbetskraft de behöver.

Arbetsmarknaden i vår kommun

Den största arbetsgivaren i kommunen är Söderhamns kommun.
Stora privata arbetsgivare finns industrin där det finns behov av kvalificerad arbetskraft. En allt starkare tjänstesektor har vuxit fram där datasupport och designorienterade företag är tydliga exempel.
Närvaron av offentliga aktörer är också påtaglig, bland annat har PRV, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Skogsstyrelsen verksamheter i Söderhamn.
Många arbetspendlar både till och från de närliggande orterna Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.

Läs mer om näringslivet i Söderhamn
Läs mer om att jobba hos oss i Söderhamns kommun

Insatser för arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för/samordnar de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Målet med insatserna är att höja den arbetssökandes kompetens, förbättra individens anställningsbarhet samt bidra till att underlätta den enskildes möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Du somn är arbetssökande: För att få stöd från oss måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen, eller bli hänvisad av din socialsekreterare från försörjningsstöd.
Det här stödet erbjuder Arbetsmarknadsenheten

Du som är extern aktör och söker samarbete med Söderhamns kommun - kontakta Kundtjänst.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024