Arbetsmarknad

Ett stort och viktigt arbete är att öka självförsörjningen och jobba för att alla som bor och verkar i Söderhamn ska bli en del av vårt samhälle.

Arbetsmarknaden i vår kommun

Den största arbetsgivaren i kommunen är Söderhamns kommun.
Stora privata arbetsgivare finns inom  pappers- och trävaruindustrin där det finns behov av kvalificerad arbetskraft som t.ex. svetsare och CNC-tekniker. En allt starkare tjänstesektor har vuxit fram där datasupport och designorienterade företag är tydliga exempel.
Närvaron av offentliga aktörer är också påtaglig, bland annat har PRV, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Skogsstyrelsen verksamheter i Söderhamn.
Många arbetspendlar både till och från de närliggande orterna Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.

Läs mer om näringslivet i Söderhamn
Läs mer om att jobba hos oss i Söderhamns kommun

Insatser för arbetssökande

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska höja den arbetssökandes kompetens, förbättra individens anställningsbarhet samt bidra till att underlätta den enskildes möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Läs mer om vilket stöd som finns att få

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Näringsliv och arbete

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn