Insatser för arbetssökande

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska höja den arbetssökandes kompetens, förbättra individens anställningsbarhet för ökade möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns även insatser för att göra personerna i fråga mindre beroende av ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Vi ger individer stöd att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning genom exempelvis praktik, arbetsträning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd via Arbetsförmedlingen.

För att få stöd från oss måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen, eller bli hänvisad av din socialsekreterare från försörjningsstöd.

Senast uppdaterad: 14 februari 2022