Insatser för arbetssökande

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska höja den arbetssökandes kompetens, förbättra individens anställningsbarhet för ökade möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns även insatser för att göra personerna i fråga mindre beroende av ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Vi ger individer stöd att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning genom exempelvis praktik, arbetsträning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd via Arbetsförmedlingen.

För att få stöd från oss måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen, eller bli hänvisad av din socialsekreterare från försörjningsstöd.

Senast uppdaterad: 14 februari 2022

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn